Informacje ogólne o egzaminie

Egzamin zawodowy (stary) - sesja czerwiec 2016

1. Etap pisemny - 20 czerwca 2016 r. - poniedziałek - godz. 12.00
2. Etap praktyczny - 21 czerwca 2016 r. - wtorek - godz. 9.00

Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości oraz czarnopiszacy długopis.


Egzamin zawodowy (nowy) - sesja maj-lipiec 2016

Harmonogram części pisemnej EK („nowy egzamin”) 

17 czerwca 2016 r. - piątek - czas trwania – 60 min.

 • godz. 10.00 kwalifikacja – M.11, M.20, M.35
 • godz. 12.00 kwalifikacja – M.39, M.44, M36, E.08
 • godz. 14.00 kwalifikacja – E.24

Harmonogram części praktycznej EK - („nowy egzamin”) 

23 czerwca 2016 r. - czwartek

 • godz. 09.00 kwalifikacja – M.35
 • godz. 13.00 kwalifikacja – M.39
 • godz. 13.00 kwalifikacja – M.36
M.11
21-22.06.2016 r.
godziny rozpoczęcia egzaminu: 8.00, 12,00, 16.00

M.20
20-21.06.2016 r.
godziny rozpoczęcia egzaminu: 8.00, 12,00, 16.00

M.44
22.06.2016 r.
godziny rozpoczęcia egzaminu: 8.00, 12,00

E.08
21-22.06.2016 r.
godziny rozpoczęcia egzaminu: 9.00, 15,00

E.24
23.06.2016 r.
godziny rozpoczęcia egzaminu: 9.00, 15,00


Szczegółowe wykazy zdających na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły

Ważne!
Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed planowanym rozpoczęciem. Osoby przystępujące do egzaminu powinny ze sobą przynieść dokument tożsamości.

Na egzamin pisemny prosimy zabrać:
- czarnopiszący długopis
- kalkulator prosty.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

 

M.35

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

kalkulator prosty

M.36

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

kalkulator prosty

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

XXXXInformacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52
oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2)
dotyczy:

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna - 171 zł
 • część pisemna - 57 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna - 114 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

 • 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
 • os. Szkolne 37
 • 31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

 • EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem (do 14.12.2015 r.)Informatory

Technik górnictwa podziemnego
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik eleltryk
Technik mechanik


Testy egzaminacyjne - nowy egzamin

Technik górnictwa podziemnego

M. 11 - Ekspolatacja złóż podziemnych

Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - pisemny

Technik przeróbki kopalin stałych

M.35 - Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2014 - praktyczny
Rok 2014 styczeń - pisemny
Rok 2014 maj - pisemny
Rok 2014 sierpień - pisemny
Rok 2015 styczeń - pisemny
Rok 2015 maj - pisemny
Rok 2016 styczeń - pisemny

M.36 - Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2015 - pisemny
Rok 2016 styczeń - pisemny

Technik mechanik

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi