Informacje ogólne o egzaminie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku 2015


Terminy egzaminów zawodowych

Procedury

Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Informatory

Technik górnictwa podziemnego
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik eleltryk
Technik mechanik


Testy egzaminacyjne - nowy egzamin

M. 11 - Ekspolatacja złóż podziemnych

Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - pisemny

M.35 - Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Rok 2014 - pisemny

Testy egzaminacyjne - stary egzamin


Technik górnictwa podziemnego
- stary egzamin

Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012 - pisemny
Rok 2012 - praktyczny
Rok 2013 - pisemny
Rok 2013 - praktyczny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - praktyczny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2014 - praktyczny

Górnik eksploatacji podziemnej - stary egzamin

Rok 2012 - pisemny

Technik przeróbki kopalin stałych - stary egzamin

Rok 2012 - pisemny
Rok 2013 - pisemny
Rok 2014 - pisemny
Rok 2015 - pisemny


Technik elektryk
- stary egzamin

Rok 2012
- pisemny
Rok 2012 - praktyczny