Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

„Włóczykijska opowieść o Polsce”

3 IX 2021 r. Uczniowie ZSG wzięli udział w spotkaniu z Waldemarem Skuratowiczem przyjacielem śp. prof. Walerego Pisarka, wybitnego uczonego, językoznawcy, który w Jaszczowie spędził dzieciństwo i młodość. Dwa lata temu w Milejowie odbyło się I Powiatowe Dyktando imienia Profesora Walerego Pisarka.

Gość Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej, pan Waldemar Skuratowicz jest poetą i autorem bloga „U poety”, podróżnikiem, który przemierzył w Polsce wiele setek kilometrów. Stąd też spotkanie zatytułowane zostało „Włóczykijska opowieść o Polsce”. Spotkanie z naturą, jak opowiadał, jest dla niego przeżyciem niemal mistycznym.

Waldemar Skuratowicz jest też malarzem, karykaturzystą, rzeźbiarzem. Próbki jego prac można było oglądać na spotkaniu, na które przybył w stroju krakowskim, bo jak mówił, jest Krakusem. Jak na Krakusa przystało przywiózł ze sobą lokalny przysmak – obwarzanek, którym częstowano później uczestników spotkania.

Pan Skuratowicz opowiadał o swych pasjach, a także o znajomości z prof. Pisarkiem. Pierwsza część spotkania poświęcona była poezji, która jak objaśniał, jest dla niego sposobem odreagowania rzeczywistości. Można było usłyszeć zabawne, ale i skłaniające do myślenia fraszki, a także poważne utwory poetyckie jak np. „Elegię” napisaną po śmierci przyjaciela prof. Pisarka: „Nie zgadzam się na takie odejście. Kto zaopiekuje się obejściem w Jaszczowie? Bryczki krążą na dziedzińcu, a gospodarz nie wita”.

Na zakończenie spotkania poeta przekazał dla biblioteki ZSG dwa wiersze opatrzone autografem, jeden z nich to właśnie „Elegia”.

Dziękujemy🙂👏

Galeria

Opieka medyczna dla uczniów ZSG

                                                                                                   Łęczna 01.09.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med s.c. Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej w budynku przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej w roku szkolnym 2021/2022 obejmuje opieką medyczną  uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 r.  o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy ogłoszeń).

Gabinet czynny:

                                                                  Poniedziałek                8.15 – 14.15

                                                                  Wtorek                        8.15 – 12.00

                                                                  Środa                            8.15 – 14.15

                                                                  Czwartek                     8.15 – 12.00

                                                                  Piątek                           8.15 – 14.15

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego, podawane są leki regulowane prawnie.

Procedury zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID 19 do wglądu w gabinecie.

UWAGA –  osoby pełnoletnie oraz rodzice/opiekunowie uczniów nieletnich i uczniowie pełnoletni, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką medyczną w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu w celu podpisania stosownego oświadczenia.

Numer telefonu do kontaktu z pielęgniarką szkolną:                503 441 928

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się Mszą św. sprawowaną w intencji społeczności szkolnej w parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie uczniowie zgromadzili się w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie wszystkich, a w szczególności uczniów rozpoczynających naukę w szkole, powitała dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej Maria Jarmuł-Snopek.

– Ten rok będzie inny – mówiła – przeżyliśmy już półtora roku izolacji, musimy się od nowa poznać, zaistnieć w społeczności, nauczyć się być znowu ze sobą. Nie zapominajmy jednak, że czeka nas wszystkich wytężona praca, a w szczególności maturzystów, którzy w tym roku kończą pewien etap w swoim życiu. Dyrektor ZSG podkreślała, że duże wyzwanie czeka też uczniów klas pierwszych, którzy muszą się nauczyć żyć w nowej szkolnej społeczności: – Musicie powoli się zmieniać i dorośleć – mówiła. – Życzę wam siły i wytrwałości, optymizmu i pogody ducha.

Ewa Siegieda, Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych odczytała list Starosty Łęczyńskiego, w którym życzył on, by ten nowy rok szkolny przebiegał spokojnie, by tworzył okazję do nawiązywania nowych relacji oraz odkrywania swoich pasji i możliwości. – Jestem przekonany, że dzięki współpracy, zrozumieniu i wzajemnej życzliwości nadchodzące miesiące przyniosą wiele wspaniałych przeżyć i osiągnięć.

Prowadzący uroczystość uczniowie zaprosili wszystkich do udziału w uroczystościach rocznicowych, upamiętniających wybuch II wojny światowej, które odbędą się na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej o godz. 17.00.

Współpraca z Bogdanką

fot. LW Bogdanka SA

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 31 sierpnia 2021 r. – w LW Bogdanka SA odbyło się spotkanie, na którym podpisany został List intencyjny o współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodach związanych z górnictwem

Na stronie kopalni czytamy:

✅LW Bogdanka, RG Bogdanka oraz Zespoły Szkół z Łęcznej i Ostrowa Lubelskiego będą wspólnie kształcić i dbać o rozwój uczniów. W ramach projektu najzdolniejsi otrzymają stypendia, jak również „przepustkę do pracy”. To odpowiedź na potrzeby rynku i wyzwania stojące przed Spółką w czasie transformacji.

✅Technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej to zawody przyszłości, które oferują Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. Współpraca między LW Bogdanka, RG Bogdanka i szkołami potrwa do 2024 roku.