Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Trwa nabór do szkoły!

Najważniejsze informacje – rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Listy osób przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się na tablicy ogłoszeń szkole.

informację można też uzyskać telefonicznie

3 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce w naszej szkole

i potrwa do 23 sierpnia 2021 r.

Posiadamy wolne miejsca we wszystkich zawodach:

technik elektryk,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (odnawialne źródła energii)

technik mechanik

Osoby zainteresowane mogą przychodzić do szkoły i składać dokumenty

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać 

od 3 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.,

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym ogłoszone będą 

23 sierpnia 2021 r.

W terminie do 23 sierpnia 2021 r. składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, także zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Szanowni Państwo,

w imieniu Powiatu Łęczyńskiego informujemy o bezpłatnym Narodowym Programie Zdrowotnym -mammografia dla kobiet w przedziale 50 – 69 lat. Badanie mammograficzne pozwala na wykrycie we wczesnym stadium rozwoju raka piersi. Bezpłatna mammografia odbędzie się 26 sierpnia 2021 roku w godz. 8:00 – 15:00 w mammobusie obok Centrum Handlowego WAMEX w Łęcznej. Koordynatorem programu zdrowotnego jest NZOZ „MARMED” z siedzibą w Świdniku ul. Jarzębinowa 4.

Czas na wymarzone wakacje

25 czerwca 2021 r. uczniowie po raz ostatni przed wakacjami spotkali się w szkole. Po Mszy św. sprawowanej w ich intencji w parafii św. Barbary w Łęcznej, przybyli do szkoły, by odebrać upragnione świadectwa.

W tym roku na uroczystość kończącą rok szkolny przybył wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski.

Wszystkich przybyłych powitał przedstawiciel społeczności uczniowskiej Konrad Fedde. – Niestety sytuacja, w której się znaleźliśmy, utrudniła nam relacje face to face oraz zabrała czas, który mogliśmy spędzić z koleżankami czy kolegami – wyliczał uczeń. – Jednak mimo braku mikrofonu, kamerki czy internetu przetrwaliśmy ten rok. W czasie wolnym od classrooma, meeta czy zooma w końcu odetchniemy z ulgą i przygotujemy się do kolejnej batalii w przyszłym roku szkolnym.

Wiecdyrektor Maria Jarmuł-Snopek  podkreślała, że miniony rok szkolny to „okres wytężonej pracy, doświadczeń i przeżyć związanych z czasem pandemii, które nie pozostały bez wpływu na nasze życie. Wybiły nas z systematyki pracy w szkole. Mimo różnych przeszkód jednak dzisiaj udało nam się dobić do brzegu. Kończymy ten szczególny i wyjątkowy a zarazem dziwny i trudny rok szkolny. Drodzy uczniowie życzę wam udanych wakacji – mówiła.

Wicestarosta Michał Pelczarski dziękował wszystkim za ten rok szkolny, w którym trzeba było stawić czoła epidemii. – Wszyscy ten egzamin z walki z epidemią zdaliśmy. Był to trudny czas dla nas wszystkich – podkreślał. – Ogromne podziękowania za to że wytrwaliśmy. Wicestarosta poprosił wszystkich o brawa dla widedyrektor Marii Jarmuł-Snopek, dziękując jej za ogromną tegoroczną pracę.

Za solidną pracę w ciągu roku nagrodzonych zostało aż 39 osób, w tym 14 osób zasłużyło na świadectwa z paskiem. Wraz z dyplomami i nagrodami odebrali je z rąk wicestarosty Michała Pelczarskiego oraz wicedyrektor Marii Jarmuł-Snopek.

Do grona najlepszych uczniów w ZSG należą: Kamil Szymański, Paulina Dziadko, Karol Kamiński, Paweł Orzechowski, Zuzanna Gregorowicz, Michał Gryniewicz, Kamil Kuriata, Damian Spodar, Łukasz Ciężkowski, Mateusz Szymański, Mateusz Roczon, Szymon Bernecki, Paweł Bawolski, Marcel Sobiesiak.

Pozostali nagrodzeni uczniowie uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Nagrody wręczyła im  Justyna Karaś, przewodnicząca Rady Rodziców wraz z wicedyrektor Marią Jarmuł-Snopek.

Nagrodzeni zostali: Mateusz Chojecki, Julia Budka, Piotr Olejnik, Stanisław Korol, Maciej Hanc, Nikodem Szafran, Mateusz Jasiński, Michał Kowalski, Norbert Bzowski, Kamil Matuszak, Sebastian Paszkowski, Emil Grzesiuk, Mateusz Piekarz, Karol Kot, Konrad Fedde, Dawid Macioszek, Radosław Florek, Bartosz Pągowski, Kacper Lewandowski, Dominik Trawiński, Adrian Borowiec, Łukasz Chapuła, Bartłomiej Pachulec, Szymon Smalec, Dawid Świder.

Specjalną nagrodę, statuetkę zwycięzcy w szkolnym Quizie „Chcemy słońce” otrzymał Piotr Olejnik. Uczeń wykazał się największą wiedzą o Odnawialnych Źródłach Energii.

Dzisiejszy dzień był też okazją do złożenia  podziękowań Justynie Karaś, przewodniczącej Rady Rodziców, za zaangażowanie, trud i serce jakie rodzice włożyli w pracę na rzecz szkoły. Dzięki owocnej współpracy można było zrealizować wiele cennych działań i inicjatyw, które wpłynęły na rozwój i promocję Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski otrzymał prezent specjalny, kubek z logiem szkoły.

Przed młodzieżą upragniony czas odpoczynku. Wszystkim życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji.

Galeria

Elektrycy walczą o zwycięstwo

Uczniowie klas elektrycznych w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, którzy w tym roku zajęli 4 miejsce w 1 etapie ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce”, walczą teraz o zwycięstwo w 2 etapie.

Jednym z punktowanych przez komisję zadań jest promocja OZE. W związku z tym ekipa elektryków przeprowadziła w tym tygodniu w okolicach szkoły akcję pod hasłem „Chcemy słońce”. Chłopcy rozdawali napotkanym osobom ulotki, zachęcające do tworzenia lepszego jutra, poprzez wybieranie odnawialnych źródeł energii.

14 czerwca uczniowie wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych i jednocześnie opiekunką grupy, Sylwią Osobą, przeprowadzili quiz promujący OZE. W konkursie udział wzięli uczniowie klas pierwszych elektrycznych. Zwycięzcą został Piotr Olejnik z klasy 1em.

Kreatywna drużyna elektryków z ZSG w Łęcznej to: Paweł Borowski, Łukasz Ciężkowki, Kamil Kuriata, Jakub Paluch, Michał Pietrzela z klasy 2e oraz Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid Nadolski, Paweł Orzechowski, Stanisław Korol z klasy 2ep.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reaguje na tendencje związane z przyszłością energetyki i już od roku kształci w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W tym roku zaś nowym kierunkiem jest technik ochrony środowiska.

Galeria