Sesja   czerwiec - lipiec 2020

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Termin ogłoszenia wyników egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji

czerwiec – lipiec 2020

31 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub

centrom, pracodawcom oraz podmiotom

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe 

wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

Termin przekazania szkołom świadectw 

potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz 

termin przekazania szkołom dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji 

czerwiec – lipiec 2020

31 sierpnia 2020 r.