Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.pdfOferta edukacyjna na rok 2020/2021

Uwaga!

Nabór do szkoły prowadzony będzie elektronicznie od 15 czerwca.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcoącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.

ZASADY PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI W 2020 ROKU
Szkoła pod patronatem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie