Konkurs Wiedzy z Przepisów BHP w Górnictwie 2019

Organizatorami konkursu są: Dział BHP Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., Związki Zawodowe oraz Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Konkurs wiedzy z przepisów BHP w górnictwie jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego, którzy uczą się w zawodach związanych z górnictwem, a praktyki zawodowe odbywają w LW „Bogdanka” S.A.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP w górnictwie.

II etap konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w dniu 26 listopada 2019 r.

W obecności komisji konkursowej złożonej z pracowników Działu BHP LW „Bogdanka”.

Wyniki II etapu zostaną przekazane szkołom biorącym udział w konkursie podczas uroczystych obchodów górniczego święta, które odbędą się 3.12.2019 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej – ww. osoby otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Trzem najlepszym z nagrodzonych, podczas uroczystości na Cechowni LW „Bogdanka” S.A (04.12.2019 r.), zostaną wręczone dyplomy z rąk Prezesa LW „Bogdanka” S.A.

REGULAMIN