OD 1 CZERWCA 2020 R. UMOŻLIWIAMY KONSULTACJE
DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW I SŁUCHACZY NASZEJ SZKOŁY.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie i słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, po uprzednim wypełnieniu oświadczenia rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego lub oświadczenia pełnoletniego ucznia/ uczestnika kwalifikacyjnych kursów zawodowych (oświadczenia znajdują się na naszej stronie w zakładce dokumenty szkolne).

Uczniowie i słuchacze uczestniczący w konsultacjach są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych. – procedury zamieszczone są na naszej stronie w zakładce dokumenty szkolne.

 

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustaliła terminy konsultacji. Są one zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane wychowawcom klas.

Uczniowie, którzy wyrażają chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.