Rok szkolny 2019/2020


Wykaz obowiązujących podręczników

w Technikum Górniczym i Politechnicznym  w roku szkolnym 2020/2021 


dla klas pierwszych  V letniego technikum (po szkole podstawowej)

(pobierz)dla klas drugich V letniego technikum
(po szkole podstawowej)

(pobierz)


dla klas drugich, 
trzecich i czwartych IV letniego technikum (po gimnazjum)

(pobierz)