Konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

74 8741 0004 0040 1777 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Końskowoli
Filia w Łęcznej
ul. Jawoszka 3/4
21-010 Łęczna