STAROSTWO POWIATOWE STRONA LINKŁęczna, dn. 28.04.2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


W oparciu zarządzenie Dyrektora ZSG z dnia 14.05.2014 r. oraz w oparciu  o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2013r., poz.     907 z późn. zm.) w związku z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym        o cenę:

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,        
REGON: 060433324  NIP: 505-00-89-619,
Telefon: /081/752-12-57 Faks: /081/ 752-12-57,
E-mail:
michal@zsg-leczna.pl


II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakup samochodu dostawczego dla ZSG Łęczna zgodnie z załącznikiem nr1. (formularz cenowy – ofertowy) oraz wzór umowy załącznik nr 2.

2. Zapłata za przedmiot zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT- odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Specyfikacja techniczna (parametry wymagane i minimalne):

 

A.     Klimatyzacja

B.     Radio/CD

C.     Przyciemniane szyby

D.     Centralny zamek

E.      Elektryczne lusterka (opcja)

F.      Tylne czujniki parkowania (opcja)

G.     Alufelgi / felgi stalowe

H.     Przebieg udokumentowany nie wyższy niż : 200 tys. km

I.        Komputer pokładowy

J.       Światła przeciwmgielne (opcja)

K.    Data produkcji nie starszy niż 2010 r.

L.      Rodzaj paliwa : diesel

M.   Typ samochodu : VAN – MINI BUS (8+ osobowy)

N.    ABS

O.    Bezwypadkowy (stan techniczny BDB.), udokumentowany przebieg – możliwość weryfikacji  w salonie na koszt sprzedającego.

P.      Skrzynia biegów manualna

Q.    Liczba drzwi 5

R.     Pojemność skokowa minimum 2000cm3  –  (115 KM+)

S.      Pełna dokumentacja pojazdu z kompletem kluczy

T.      Stan techniczny opon 75% +

U.     Samochód „TYPU” : „OPEL VIVARO”, RENAULT TRAFIC” „NISSAN PRIMASTAR” lub równoważny.

V.     Drzwi tylne - szerokość           1370 mm  /minimum/

W.   Przedział ładunkowy - długość 2400 mm /minimum/

X.     Przedział ładunkowy - wysokość         1387 mm /minimum/

Y.     Maksymalna ładowność - 1210 kg

Z.      Długość 4782 mm /minimum/ , Szerokość 1904 mm /minimum/, Wysokość 1978 mm /minimum/,

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1) formularz cenowy – ofertowy, oraz zaakceptować wzór umowy (załącznik nr 2).

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert:
S= (Cmin/Cof.) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- formularz ofertowy (załącznik nr 1), wzór umowy, ( do pobrania w siedzibie zamawiającego lub email).
VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Pan Michał Węcławik Telefon: /081/752-12-57 Faks: /081/ 752-12-57
E-mail: michal@zsg-leczna.pl
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć osobiście lub e-mail: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, w terminie do 30.04.2015 r. godzina 09.00

 

Opisana : OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU - 30.04.2015 – NIE OTWIERAĆ ! GODZ. 9.00.

Łęczna, 28.04.2015 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           _______________________
                                                                                                                                 DYREKTOR  ZSG  W  ŁĘCZNEJ
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2