Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Wesołych świąt Bożego Narodzenia

https://www.youtube.com/watch?v=LZj75shAouw&feature=youtu.be

Klasowe kolędowanie

Niebawem obchodzić będziemy święta Bożego Narodzenia. Co roku odbywało się w szkole świąteczne spotkanie z jasełkami, z czytaniem Ewangelii, łamaniem się opłatkiem i życzeniami radosnego świętowania. W tym roku jest jednak inaczej... Górnicy, elektrycy i mechanicy,...

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z usytuowaniem szkoły w powiecie znajdującym się w obszarze czerwonym, określonym w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2), ograniczam w całości funkcjonowanie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej od 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Treść zarządzenia