Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Łęczyńskie uroczystości upamiętniające rocznicę 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się, tak jak w całej Polsce, dźwiękiem syren o Godzinie „W” tj. godz. 17.00. Uroczystość prowadził uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. W uroczystości,...

Aktualności

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Łęczyńskie uroczystości upamiętniające rocznicę 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się, tak jak w całej Polsce, dźwiękiem syren...