Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
ul. BOGDANOWICZA 9
21-010 ŁĘCZNA
NIP 505-00-89-619

SEKRETARIAT
Anna Nahuluk
tel. 81 531 54 54

DYREKTOR
Maria Jarmuł-Snopek
tel. 81 531 54 47

WICEDYREKTOR
Marzena Szypulska
tel. 81 531 54 48

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Piotr Gałat
tel. 81 5315446

www.zsg-leczna.pl

FACEBOOK
http://www.facebook.com/zsg.leczna

@-mail: zsg@zsg-leczna.pl