Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Usługa transportu międzynarodowego dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080109 realizowanego w ramach programu Erasmus+

Usługa transportu międzynarodowego dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007207 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Usługa realizacji programu edukacyjno – kulturowego dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007207 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Informacja z otwarcia ofert

informacja z wyboru oferty