Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski obywateli

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują: Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) – Dział VIII „Skargi i wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.