Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych z ZSG w Łęcznej jest dyrektor Maria Jarmuł – Snopek
nr tel. 81 531 54 47

Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej jest Paulina Kasprzak
e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl