Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Współpraca z Bogdanką

fot. LW Bogdanka S.A.

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 31 sierpnia 2021 r. – w LW Bogdanka SA odbyło się spotkanie, na którym podpisany został List intencyjny o współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodach związanych z górnictwem

Na stronie kopalni czytamy:

✅LW Bogdanka, RG Bogdanka oraz Zespoły Szkół z Łęcznej i Ostrowa Lubelskiego będą wspólnie kształcić i dbać o rozwój uczniów. W ramach projektu najzdolniejsi otrzymają stypendia, jak również „przepustkę do pracy”. To odpowiedź na potrzeby rynku i wyzwania stojące przed Spółką w czasie transformacji.

✅Technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej to zawody przyszłości, które oferują Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. Współpraca między LW Bogdanka, RG Bogdanka i szkołami potrwa do 2024 roku.

List intencyjny podpisany! – tekst Powiat Łęczyński

Lubelski Węgiel Bogdanka stawia na uczniów – tekst Radio Lublin