Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Historia szkoły

Decyzją Rady Powiatu Łęczyńskiego Technikum Górnicze w Łęcznej zostało utworzone jako oddział zamiejscowy Zespołu Szkół w Ludwinie w 2005 roku, zakładając usamodzielnienie jednostki w najbliższych latach. Szkołę ulokowano w północnym skrzydle budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Bogdanowicza 9. Organizacją nowej placówki zajęli się: dyrektor mgr Waldemar Kolanowski i wicedyrektor mgr Magdalena Dyndur.

Skromny początek

Początek był skromny – dwie sale lekcyjne i pracownia komputerowa, jednak od razu wyposażone w najnowszy sprzęt dydaktyczny. We wrześniu 2005 naukę w technikum rozpoczęło  65 uczniów spośród 165 starających się. W roku następnym szkoła liczyła „już” 120 uczniów. Kolejny rok 2007/2008 – w murach technikum uczyło się 180 uczniów, od września 2008 r. naukę rozpoczęło 244 uczniów. Od października 2008 r. ruszyła Policealna Szkoła dla Dorosłych ze 102 słuchaczami. Edukacja trwa w niej dwa lata i kończyła się zdobyciem dyplomu technika górnictwa podziemnego.

Usamodzielnienie placówki

1 stycznia 2009 r. to data szczególna w historii szkoły – Rada Powiatu podejęła uchwałę o usamodzielnieniu Technikum Górniczego oraz nadaniu nazwy: Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. Od września 2009 r. zwiększyła się liczba dostępnych kierunków. Oprócz Technikum Górniczego w Zespole Szkół Górniczych utworzono Technikum Elektryczne oraz szkoły dla dorosłych: Zaoczna Policealna Szkoła Górnicza i Zaoczna Policealna Szkoła Elektryczna. TG i TE – łącznie 244 uczniów, ZPSG i ZPSE – łącznie 225 słuchaczy.

Praktyki w kopalni

Już w 2005 roku została podpisana umowa z Lubelskim Węglem „Bogdanką” S.A. zapewniająca uczniom praktyczną naukę zawodu w kopalni „Bogdanka”.

Kronika