Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

SCWEW

            Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021r. przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem zaczęło funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).  Głównym zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienie wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wsparcie udzielane przez SCWEW polega na: 

  • transferze wiedzy i umiejętności specjalistów MOW w Podgłębokiem  przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z Powiatu Łęczyńskiego,
  • zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej,
  • działaniach doradczo – szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli,
  • zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia,
  • wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej,
  • prowadzeniu bądź współprowadzeniu specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW
  • konsultacjach skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców.
  • współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradnią psychologiczno – pedagogiczną, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim .

Nowatorskie, a wręcz pionierskie działania SCWEW będą aktywnie wspierały model edukacji włączającej, która bazuje na przekonaniu, że wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej.

NAUCZYCIELU, RODZICU

Funkcjonowanie SCWEW  w Powiecie Łęczyńskim daje nam, jako placówce i Państwu możliwość skorzystania z wyjątkowej, bezpłatnej i fachowej konsultacji ze specjalistami, która jest dostępna w dogodnym dla Państwa terminie. Jeśli zauważyli Państwo, że dziecko/uczeń jest wybitnie zdolne, posiada wyjątkowe umiejętności, ma trudności w uczeniu się lub coś w jego zachowaniu Państwa niepokoi, to istnieje możliwość konsultacji ze specjalistami SCWEW. Podczas spotkania uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania. Koordynatorem z ramienia ZSG w Łęcznej jest Pani Marzena Szypulska, która udzieli wszelkich szczegółowych informacji.

UCZNIU

Odczuwasz potrzebę porozmawiania ze specjalistą, uzyskania fachowej wiedzy, jesteś osobą poszukującą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, czujesz się nierozumiany/a skontaktuj się ze specjalistami SCWEW.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z TEJ WYJĄTKOWEJ FORMY POMOCY. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

21-070 Cyców

Kontakt: 82 567 70 74, scwew@op.pl

SCWEW funkcjonuje przy MOW w Podgłębokiem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Termin realizacji projektu 1.07.2021 – 30.06.2021; Wartość projektu: 1 549 244,40 zł .