Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

SCWEW

    Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Podgłębokiem

            Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021r. przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem zaczęło funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).  Głównym zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienie wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wsparcie udzielane przez SCWEW polega na: 

  • transferze wiedzy i umiejętności specjalistów MOW w Podgłębokiem  przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z Powiatu Łęczyńskiego,
  • zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej,
  • działaniach doradczo – szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli,
  • zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia,
  • wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej,
  • prowadzeniu bądź współprowadzeniu specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW
  • konsultacjach skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców.
  • współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradnią psychologiczno – pedagogiczną, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim .

Nowatorskie, a wręcz pionierskie działania SCWEW będą aktywnie wspierały model edukacji włączającej, która bazuje na przekonaniu, że wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej.

NAUCZYCIELU, RODZICU

Funkcjonowanie SCWEW  w Powiecie Łęczyńskim daje nam, jako placówce i Państwu możliwość skorzystania z wyjątkowej, bezpłatnej i fachowej konsultacji ze specjalistami, która jest dostępna w dogodnym dla Państwa terminie. Jeśli zauważyli Państwo, że dziecko/uczeń jest wybitnie zdolne, posiada wyjątkowe umiejętności, ma trudności w uczeniu się lub coś w jego zachowaniu Państwa niepokoi, to istnieje możliwość konsultacji ze specjalistami SCWEW. Podczas spotkania uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania. Koordynatorem z ramienia ZSG w Łęcznej jest Pani Marzena Szypulska, która udzieli wszelkich szczegółowych informacji.

UCZNIU

Odczuwasz potrzebę porozmawiania ze specjalistą, uzyskania fachowej wiedzy, jesteś osobą poszukującą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, czujesz się nierozumiany/a skontaktuj się ze specjalistami SCWEW.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z TEJ WYJĄTKOWEJ FORMY POMOCY. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

21-070 Cyców

Kontakt: 82 567 70 74, scwew@op.pl

Dyżury w TGiP pokój 301:

mgr Ewa Szkudlarek i mgr Ireneusz Czmuda – wtorek godz. 8.00 12.0

koordynator mgr Marzena Szypulska – piątek godz. 8.00 – 9.30

SCWEW funkcjonuje przy MOW w Podgłębokiem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Termin realizacji projektu 1.07.2021 – 30.06.2022; Wartość projektu: 1 549 244,40 zł .

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

W siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej działającego przy  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem mieści się wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego zakupionego w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez szkoły partnerskie. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z zasobów wypożyczalni. Kontakt osobisty lub telefoniczny w siedzibie SCWEW w każdy wtorek w godzinach: 8.00 – 12.00 oraz piątek w godzinach 12. 00 – 16.00 Tel. (82) 5677609 lub pod  adresem mailowym: scwew@op.pl.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów

Dnia 28.03.2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów”. Miała charakter otwarty i hybrydowy, skierowana do społeczności lokalnej, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych zainteresowanych edukacją włączającą. Głównym jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej, działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I JA” organizowanym przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem