Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Postawili na słońce i zajęli IV miejsce w ogólnopolskim konkursie

Z wielką przyjemnością informujemy, że drużyna uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, kształcących się w zawodzie technik elektryk, zajęła 4 miejsce w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce” realizowanego przez Fundację BOŚ.

Uczniowie z klasy 2e Paweł Borowski, Łukasz Ciężkowki, Kamil Kuriata, Jakub Paluch, Michał Pietrzela oraz klasy 2ep Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid Nadolski, Paweł Orzechowski, Karol Stanisław pierwszy etap konkursu zaliczyli z bardzo dobra lokatą. Na 34 drużyny zajęli czwarte miejsce. Za zadanie mieli przygotować trzy referaty, pierwszy na temat obecnych sposobów wytwarzania energii i ich wpływu na środowisko przyrodnicze, z uwzględnieniem społecznych i zdrowotnych skutków oraz wyczerpywania się surowców. Drugi referat dotyczył Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej, sytuacji Polski na tle innych krajów w aspekcie korzystania z OZE oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na instalacje OZE. Trzeci z referatów dotyczył fotowoltaiki.

Wsparcie merytoryczne i opiekę uczniowie mieli ze strony nauczyciela zawodu pani Sylwii Osoby. Przed uczniami drugi etap obejmujący trzy zadania. W pierwszym pt. „OZE dla domu” uczniowie będą mieli za zadanie przedstawić raport energetyczny trzech domów, opracować dla nich projekt instalacji fotowoltaicznej i kalkulację kosztów z nią związanych. Będą musieli również przygotować schematyczny plan domów, z naniesionymi na dachu panelami fotowoltaicznymi. W drugim zadaniu pt. „OZE dla szkoły” zawodnicy będą musieli przygotować analogiczny raport. Ostatni etap to promocja OZE.

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do jak najszerszego upowszechnienia w Polsce idei wytwarzania własnej energii. Tym samym wszyscy razem pomożemy środowisku, poprawimy stan własnego zdrowia, zbudujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w końcu wspomożemy własne portfele. Uważamy, że zmiana sposobu wytwarzania energii w Polsce, w tym przejście na mikroinstalacje OZE, przyczyni się do poprawienia stanu środowiska.

Idea upowszechniania odnawialnych źródeł energii i dbania o środowisko jest nam bliska, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej włącza się w nią poprzez kształcenie młodzieży w zawodzie technik ochrony środowiska i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Konkurs badawczy „Postaw na Słońce” realizowany przez Fundację BOŚ ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – głównie ogniw fotowoltaicznych, ale także pomp ciepła, biomasy, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych czy mikrokogeneracji.

Zakończenie roku dla klas czwartych

Tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 30 kwietnia odebrali nagrody i świadectwa ukończenia szkoły. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne nie było wspólnego zakończenia roku, każda z klas spotkała się z wychowawcą o innej godzinie. Wicedyrektor Maria Jarmuł-Snopek oraz wychowawcy klas gratulowali uczniom ukończenia szkoły oraz życzyli powodzenia w dalszej, nowej drodze życia. Świadectwa z paskiem otrzymało w tym roku trzech uczniów kl. 4d: Ernest Michałek,  Piotr Mroczek i Mateusz Rudnicki.

Przed absolwentami jeszcze egzamin maturalny, a później studia lub praca. Uczniowie podkreślali, że miło będą wspominać wspólne wyjazdy, ciekawe rozmowy i wszystko to, co składało się na szkolne życie. Żałowali że ostatni rok spędzili na zdalnym nauczaniu, ale mimo to z optymizmem patrzą w przyszłość.

Przypominamy, że Msza św. w intencji uczniów klas czwartych sprawowana będzie 3 maja o godz. 10.00 w parafii św. Barbary w Łęcznej.

Fotorelacja na FB szkoły.

SONY DSC