Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Sezon matur próbnych rozpoczęty

Od 22 do 24 listopada 2021 r. uczniowie klas czwartych mają okazję uczestniczyć w próbnych egzaminach maturalnych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzany jest  próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Pozwala ona na sprawdzenie wiedzy i przygotowanie uczniów do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. 

Pracownia odnawialnych źródeł energii

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii, sfinansowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

Już niedługo uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli korzystać z nowopowstałej pracowni.

Wyposażenie zostało zakupione dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Otrzymana przez szkołę darowizna pozwoliła na sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-egzaminacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu.