Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

„Serce dla serca” w ZSG

Czerwone serce, które w styczniu stanęło obok Domu Handlowego „Dzik” w Łęcznej, szybko zapełniło się kolorowymi nakrętkami. Aż trzy worki cennego plastiku uzbierali uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, którzy wzięli udział w akcji „Serce dla Serca”, prowadzonej przez Lubelskie Stowarzyszenie Samopomocy.

Nakrętki po napojach uczniowie i pracownicy szkoły wrzucali do specjalnie wystawionych w tym celu pudełek. To jeszcze nie koniec charytatywnej akcji, nakrętki zbierane są dalej, mogą je wrzucać uczniowie, którzy w ZSG uczestniczą w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Dla uczniów udział w akcji oprócz celu charytatywnego ma też wymiar ekologiczny. Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych jest częścią polityki edukacyjnej ZSG.
W tym roku szkoła zwiększa swoją ofertę edukacyjną o zawód technika ochrony środowiska.

Na zdjęciu Kamil Szymański, ucz. kl. 3d oraz nauczyciel wychowania fizycznego Adam Matej.

ZSG kuźnią talentów

– Gratuluję państwu sukcesów osiągniętych przez uczniów – napisał Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego w piśmie skierowanym do szkoły.

Wicemarszałek poinformował dyrektora Arkadiusza Maruchę o tym, że pięciu uczniów ZSG zostało laureatami programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Do grona utalentowanych uczniów województwa dołączyli w tym roku: Zuzanna Gregorowicz z kl. 1em, Marcel Sobiesiak z kl. 2eg, Patryk Jakubczak z kl. 3d, Nikodem Szafran z kl. 3d oraz Mateusz Rudnicki z kl. 4d.

Programy stypendialny skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Uczniowie otrzymują po 400 zł miesięcznie, stypendium obejmuje okres od 1 września 2020 r. do końca czerwca 2021 r. Łącznie jest to kwota 4000 tys. złotych. Pieniądze można przeznaczyć na cele edukacyjne i związane z potrzebami naukowymi stypendystów.

Mam na dzieję, że uzyskana pomoc finansowa oraz wsparcie dydaktyczno-wychowawcze ze strony Szkoły przyczynią się do wszechstronnego rozwoju stypendystów, który zaowocuje sukcesami w ich dalszej nauce oraz trafnym wyborem ścieżki przyszłej kariery zawodowej.
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Mega pizza dla zwycięzców

Przed świętami Bożego Narodzenia poszczególne klasy wzięły udział w konkursie kolędowym. Każda z klas zaśpiewała i nagrała wybraną kolędę. Dyrektor ZSG we wtorek 19 stycznia ogłosił zwycięzców konkursu – została nim klasa 2e, która miała najwięcej wejść na nagraniu.

Nagrodą dla szczęśliwych zwycięzców stała się pizza, którą ufundował dyrektor szkoły. Nagroda była niespodzianką i kiedy klasa pojawiła się na spotkaniu z dyrektorem, okazało się że wielce przypadła im do gustu.