Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

„Ocalić Ojczyznę. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920” – zwiedzanie wystawy

Rok Jubileuszu 1️⃣0️⃣0️⃣-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości stał się okazją do świętowania tak znaczących dla Polaków wydarzeń z przeszłości. Uroczyste obchody w kalendarzu uroczystości państwowych zamyka rok 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣.

W tym roku Łęcznej w dniach 1️⃣-1️⃣4️⃣ czerwca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie „Ocalić Ojczyznę. Wojna polsko-sowiecka 1️⃣9️⃣1️⃣9️⃣-1️⃣9️⃣2️⃣0️⃣. Wybrali się na nią uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 1️⃣1️⃣ czerwca w ramach lekcji bibliotecznej wystawę obejrzała grupa uczniów klasy 2eg.

Młodzi elektrycy po zwiedzeniu wystawy otrzymali okolicznościowe foldery, zakładki, notesy i kalendarze.

W poniedziałek 1️⃣4️⃣ czerwca ostatni dzień, kiedy można jeszcze zobaczyć wystawę – zachęcamy do jej obejrzenia.

Galeria

Przypominamy wybrane rocznice uwzględnione w programie uroczystych obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Polityczne i wojskowe

październik 2018: powstanie Rzeczypospolitej Zakopiańskiej

październik 2018: powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

październik 2018: powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie

listopad 2018: walki o Lwów

listopad 2018: powołanie Polskiej Marynarki Wojennej

grudzień 2018: luty 2019: Powstanie Wielkopolskie

czerwiec 2019: podpisanie Traktatu Wersalskiego

sierpień 2019: I Powstanie Śląskie luty 2020: zaślubiny Polski z morzem

kwiecień 2020: umowa z Ukraińską Republiką Ludową

lipiec 2020: plebiscyt na Mazurach, Warmii i Powiślu

sierpień 2020: Bitwa Warszawska

sierpień 2020: II Powstanie Śląskie

marzec 2021: plebiscyt na Śląsku

marzec 2021: podpisanie Traktatu Ryskiego

maj – lipiec 2021: III Powstanie Śląskie

Społeczne

listopad 2018: wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy

listopad 2018: ordynacja wyborcza wprowadzająca prawo wyborcze dla kobiet

Ustrojowe i konstytucyjne

wrzesień 2017: powstanie Rady Regencyjnej

październik 2018: ogłoszenie niepodległości Królestwa Polskiego przez Radę Regencyjną

listopad 2018: powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie

listopad 2018: przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu

listopad 2018: telegram Piłsudskiego notyfikujący powstanie Państwa Polskiego

listopad 2018: ustanowienie urzędu Naczelnika Państwa

styczeń 2019: wybory do Sejmu Ustawodawczego

luty 2019: Mała Konstytucja marzec 2021: Konstytucja Marcowa

Dzień Otwarty szkoły

9 czerwca w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zorganizowany został Dzień Otwarty.

Uczniowie z nauczycielami zawodów przygotowali stoiska, przedstawiające specyfikę poszczególnych zawodów. Można było porozmawiać z uczniami kształcącymi się w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika elektryka, technika mechanika, technika górnika górnictwa podziemnego i technika przeróbki kopalin stałych.

W pracowniach zawodowych oraz obiektach sportowych na odwiedzających czekały różne atrakcje. Szkolna biblioteka zamieniła się na salę kinową, gdzie wyświetlane były filmy o szkole i warsztatach szkolnych.

Galeria

Dzień Otwarty w ZSG

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej zaprasza uczniów klas ósmych na Dzień Otwarty. Rozpoczynamy w środę 9 czerwca 2021 r. od godz. 9.00.

Uwaga! 10 pierwszych osób, które złożą podania w tym dniu, otrzymają na pamiątkę kubek z logiem szkoły. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły – www.zsg-leczna.pl.

Oferta edukacyjna szkoły

Technikum Górnicze i Politechniczne

technik ochrony środowiska
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik elektryk
technik mechanik
technik górnictwa podziemnego
technik przeróbki kopalin stałych

Branżowa Szkoła I Stopnia

ślusarz
elektryk
górnik eksploatacji podziemnej

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

technik ochrony środowiska
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik elektryk
technik mechanik
technik górnictwa podziemnego
technik przeróbki kopalin stałych
ślusarz
elektryk