Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

„Chłopaki z górniczej najpiękniej dziękują”

Barbórka w ZSG

– Już za chwilę czas pod ziemię zejść, kilof wziąć i kask. Strój roboczy mam i buty też. Już za moment zjazd – śpiewała młodzież podczas szkolnej uroczystości. – Choć pracuję ładnych parę lat zawsze ten sam strach. Mimo wszystko jakąś wiarę mam, bo nie jestem sam…

W poniedziałek 5 grudnia, dzień po przypadającym w kalendarzu święcie Patronki Górników, w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyła się uroczysta szkolna Barbórka.

W szkolnych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. oraz górniczych Związków Zawodowych. Obecny był także wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego, naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, lider SCWEW oraz rodzice uczniów i osób nagrodzonych w barbórkowym konkursie.

Wszystkich gości powitała dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek. W szczególności zwróciła się do pierwszoklasistów, którzy w Dniu Górnika składają swoje ślubowanie. – To szkoła z górniczymi tradycjami, być uczniem Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zobowiązuje do rzetelnego zdobywania wiedzy, do odpowiedzialnego zdobywania wiedzy, bo samo gromadzenie wiedzy to nie jest jeszcze nauka – tłumaczyła dyrektor młodym adeptom ZSG. – Nauka wymaga konsekwencji, uporu i oczywiście powtórzeń. Proszę pamiętać, że nie każdy z was w przyszłości zostanie naukowcem czy inżynierem, ale każdy z was musi w życiu pozostać człowiekiem – mówiła. – Składacie ślubowanie w dniu św. Barbary, które jest świętem wszystkich Górników. Cała górnicza Polska radośnie obchodzi to święto, które jest jedyną okazją do podziękowania za trud górniczej pracy. Świętując tegoroczną Barbórkę, 40-ta już na Lubelszczyźnie, świętujemy sukces górnictwa. Na świecie jest tak wiele głosów, że górnictwo to przeszłość, zacofanie, ale warto tu przytoczyć słowa wielkiego fizyka Maxa Planca: Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa wszystko jest niczym. Na koniec pragnę złożyć życzenia pomyślności dla całej Braci Górniczej. Szczęść Boże!

Wicestarosta Michał Pelczarski podziękował gronu pedagogicznemu i dyrektor ZSG za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Życzył młodzieży, by ta szkoła dała im możliwość startu w dorosłe życie z jak najlepszego pułapu, a przedstawicielom kopalni i związków zawodowych podziękował za dobrą współpracę.

Tego szczególnego dnia uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Przyrzekali godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, dbać o jej honor, czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju, szanować poglądy i przekonania innych, dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny, kochać i czcić Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, aby wyrosnąć na dobrych obywateli Polski.

Szkolna Barbórka była też okazją do wręczenia nagród laureatom, którzy wzięli udział w XII Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych. Konkurs jak co roku Patronatem objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Parafia św. Barbary w Łęcznej, Starosta Łęczyński oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Goście zapoznali się z legendarną historią życia św. Barbary, obejrzeli także scenki z codziennego życia górniczych rodzin. Na zakończenie młodzież złożyła Górnikom życzenia opieki ich Patronki, a także zadedykowała im piosenkę.

Bogdanka kopalnia
Jakich mało w świecie
Ale wy wszyscy tu
Najlepiej to wiecie
W Łęcznej dziś świętują
Wszyscy co fedrują
Chłopaki z górniczej
Najpiękniej dziękują.

Szczęść Boże Górniczej Braci!

Przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystej Mszy św. prawowanej 3 grudnia 2022 r. w intencji Braci Górniczej i ich rodzin oraz pracowników LW „Bogdanka”. Msza celebrowana była pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika.

We Mszy wziął udział Zarząd LW Bogdanka S.A. z Arturem Wasilewskim na czele, Rada Nadzorcza oraz załoga kopalni. Przybyli przedstawicieli związków zawodowych i firm związanych z kopalnią, górnicy emeryci i członkowie rodzin górników. Opiece św. Barbary, Patronki Górniczej Braci, powierzali losy kopalni i jej pracowników także władze lokalne, wojewódzkie i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych.

Tradycyjnie w muzyczną oprawę Mszy św. włączyła się Orkiestra Górnicza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., wśród której wielu rekrutuje się spośród uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dalsze uroczystości odbywały się na cechowni w kopalni „Bogdanka”.

Wszystkim Górnikom i ich rodzinom życzymy tylu samo wyjazdów ile zjazdów.

Wyniki XII Konkurs Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych

I miejsce – Barbara Arciszewska

Zwycięzcy konkursu

PRACA PLASTYCZNA

Kategoria wiekowa klasy 1-3

I miejsce Karolina Czerniak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (opiekun Beata Kowalska)
II miejsce Filip Wasilewicz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki II w Łęcznej (opiekun Beata Kowalska)
III miejsceHelena Drzewiecka, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie (opiekun Janusz Bączek)

Wyróżnienia

Martyna Piszek, Szkoła Podstawowa w Żmudzi (opiekun Renata Domińczuk)
Izabela Cieślak, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie, (opiekun Barbara Słowikowska)
Lidia Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (opiekun Beata Kowalska)
Daria Szusz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (opiekun Beata Kowalska)
Hubert Szmydki, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Łęcznej (opiekun Dorota Bednarska)
Aleksandra Szmuc, Centrum Kultury w Łęcznej (opiekun Paweł Brodzisz)

Kategoria wiekowa klasy 4-5

I miejsceBarbara Arciszewska, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie (opiekun Dorota Ryć)
II miejsceJulia Grzesiuk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Łęcznej (opiekun Elżbieta Jakubowska)
III miejsceSusanna Walczak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Lubartowie (opiekun ks. Patryk Mękal)

Wyróżnienia

Filip Delmanowicz, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej (opiekun Jolanta Delmanowicz)
Lena Jurek, Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich (opiekun Joanna Kurant)
Dorota Pulińska, Szkoła Podstawowa im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich (opiekun Joanna Kurant)
Maria Wolińska, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu (opiekun Renata Gozdołek)
Martyna Garbala, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  w Zofiówce (opiekun Irmina Kołtunik)
Laura Jaworska, Centrum Kultury w Łęcznej (opiekun Paweł Brodzisz)
Yeva Rudkovska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (opiekun Elżbieta Jakubowska)
Amelia Steć, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (opiekun Elżbieta Jakubowska)

NAGRODA SPECJALNA

Wiktoria Wójcik, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

PRACA MULTIMEDIALNA

I miejsce – Karolina Chyrchel, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie (opiekun Dorota Ryć)
II miejsce – Wojciech Pępek, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  w Zofiówce (opiekun Irmina Kołtunik)
III miejsce – Hanna Radecka, Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie (ks. Rafał Machłajewski SAC)

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Osoby które zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zapraszamy po odbiór nagród w czasie szkolnej uroczystości Barbórkowej. Odbędzie się ona 5 grudnia – w poniedziałek – o godz. 11.00. Do szkół prześlemy zaproszenia.

Osobom, które otrzymały wyróżnienia, dyplomy i nagrody przekażemy do szkół.