Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Plan zjazdów

Zjazd 1 ………. 11,12,13 września 2020 r.

Mechanik

Zjazd 2 ……….. 18,19,20 września 2020 r.

Mechanik

Górnik

Elektryk

Zjazd 3 ……….. 25, 26, 27 września 2020 r.

Elektryk

Mechanik

Górnik

Zjazd 4 ……….. 2, 3, 4 października 2020 r.

Elektryk

Mechanik

Górnik

Zjazd 5 …………. 9, 10, 11 października 2020 r.

Mechanik

Elektryk

Górnik

Zjazd 6 …………. 16, 17, 18 października 2020 r.

Mechanik

Elektryk

Górnik

Zjazd 7 …………. 23, 24, 25 października 2020 r.

………….UWAGA !!! Rozpoczęcie zajęć dla grupy MEC.08a

Mechanik

Elektryk

Górnik

Zjazd 8 …………. 6, 7, 8 listopada 2020 r.

Elektryk

Mechanik

Górnik

Zjazd 9 …………….. 13, 14, 15 listopada 2020 r.

Mechanik

Górnik

Elektryk

Zjazd 10 …………….. 20, 21, 22 listopa

Mechanik

Górnik

Elektryk

Zjazd 11 …………….. 27, 28, 29 listopa

Mechanik

Górnik

Zjazd 12 …………….. 04, 05, 06 grudnia

Mechanik

Górnik

Zjazd 13 ……………….11, 12, 13 grudnia

Mechanik

Górnik

Elektryk

Zjazd 14………………….18, 19, 20 grudnia

Mechanik

Górnik

Elektryk

Zjazd 15 …………….22, 23, 24 stycznia

Mechanik

Górnik