Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe – 14 lutego – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych – 29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie – 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.