Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe – 1 lutego – 14 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach czwartych – 30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.