Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Jesteśmy z Was dumni!

5 uczniów ZSG nagrodzonych w „Lubelskiej kuźni talentów 2021-2023”!

Brawo nasi! Zuzanna Gregorowicz i Mateusz Szymański z kl. 3em oraz Łukasz Ciężkowski i Kamil Kuriata z kl. 4e, a także Paweł Orzechowski z kl. 4ep, kształcący się w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, otrzymali stypendia w ramach projektu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Stypendium przyznane jest na okres 10 miesięcy. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski pogratulował każdemu z uczniów pracy włożonej w zgłębianie wiedzy oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań. To one zaowocowały wybitnymi osiągnięciami w nauce. Pan Jarosław Stawiarski życzył im, aby trud zawsze przynosił owoce, a pasja odkrywania tajemnic nauki stała się wyzwaniem do kolejnych twórczych poszukiwań źródeł wiedzy i żeby przynosiła kolejne sukcesy.

Gratulujemy naszym utalentowanym uczniom! Zachęcamy też innych, by nie bali się sięgać po nagrody przygotowane dla nich nagrody za osiągnięcia, z których mogą być dumni.

Jesteśmy z Was dumni!

Przypominamy, że:

Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 ” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub ogólnych. Zakłada on przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 – 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria i uzyskują najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Projekt „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2019-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najlepsi uczniowie odebrali stypendia PRM

Fot. Kurier Lubelski

W poniedziałek 20 lutego 2023 r. 313 uczniów z terenu województwa lubelskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów, wśród nich było dwoje uczniów ZSG.

Uroczystość odbyła się w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzięli w niej udział: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, stypendyści, opiekunowie oraz zaproszeni goście.

„Od nieuków lepszy ten, kto księgi czyta, od wyczytujących, kto pamięcią chwyta, od pamiętających, kto ich treść rozumie, od rozumiejących ten, kto działać umie.” – Wojewoda Lubelski przemawiając do uzdolnionej młodzieży przytoczył tę perską maksymę. Podkreślał przy tym, że młodzież naszego województwa to wyjątkowe grono, złożył więc wszystkim wyjątkowe gratulacje.

Nasi stypendyści to Paulina Dziadko i Damian Spodar:

Paulina jest uczennicą kl. 3em, kształci się w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Otrzymała promocję z wyróżnieniem do klasy trzeciej, uzyskując najwyższą średnią w szkole – 5,33 (w technikum pięcioletnim).

Damian jest uczniem kl. 4gm, kształci się w zawodzie technika mechanika. Otrzymał promocję z wyróżnieniem do klasy czwartej, uzyskując najwyższą średnią w szkole – 5,08 (w technikum czteroletnim).

Uczniom podczas uroczystej gali towarzyszyli rodzice. Uczniom i rodzicom Gratulujemy!

Termin uhonorowania najzdolniejszych uczniów ustalony został w okolicy Dnia Nauki Polskiej i 550. rocznicy urodzin wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (19 lutego).

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawkę poświęcona temu wybitnemu uczonemu. Przypominamy, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Mikołaja Kopernika Patronem Roku 2023.

ZSG też pomaga potrzebującym

W dniach 16 i 17 lutego Samorząd Uczniowski przeprowadził wśród uczniów i pracowników szkoły zbiórkę pieniężną na pomoc ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.