Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek powitała uczniów klas ósmych, a następnie wraz z przedstawicielem społeczności uczniowskiej Maciejem Antoniewskim przecięła wstęgę, zapraszając tym samym przybyłych do zapoznania się ze szkołą.

Uczniowie ZSG wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych przygotowali stoiska prezentujące specyfikę kształcenia w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ochrony środowiska, technik elektryk, technik mechanik, technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych.

Odwiedzający szkołę mogli porozmawiać przy stoiskach z uczniami, a także odwiedzić pracownie zawodowe. Biblioteka szkolna zamieniła się na salę kinową, gdzie wyświetlany był film promujący ZSG, do obejrzenia była również wystawa pokazująca rozwój piśmiennictwa i ewolucję książki. SCWEW zaaranżował przestrzeń relaksacyjną, gdzie można było porozmawiać z pedagogiem i psychologiem oraz przejść tor przeszkód z narkogoglami. Uczniowie mogli też zagrać w scape room (zagadki i odpowiedzi na nie kryły się w poszczególnych salach w szkole) i zdobyć nagrody, które ufundował SCWEW.

Przybyłych uczniów po całym obiekcie oprowadzali uczniowie, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami nauki w szkole i wybranym przez siebie kierunku nauczania. Pracowity dzień już minął, mamy nadzieję, że we wrześniu zobaczymy wielu z odwiedzających ZSG.