Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Rekrutacja uzupełniająca trwa

ZAPRASZAMY

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji! Mamy jeszcze wolne miejsca w zawodach:

technik elektryk

technik mechanik

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zapraszamy z dokumentami do sekretariatu.

MATURZYŚCI – GRATULACJE!

Maturzyści z Technikum Górniczego i Politechnicznego w ZSG w Łęcznej  po raz kolejny mogą mieć powody do zadowolenia. Wyniki osiągnięte na tegorocznych egzaminach są bardzo wysokie. Egzamin maturalny zdało 85% uczniów i jest to wynik zdecydowanie powyżej średniej w województwie (70%).

Zdawalność egzaminu z języka polskiego była bardzo wysoka – aż 94 proc. Z języka angielskiego 100% uczniów zdało egzamin. Natomiast 85 proc. uczniów zdało egzamin z matematyki, co roku uznawany za najtrudniejszy.

Świetne wyniki egzaminu maturalnego to sukces całej społeczności szkolnej. Gratulujemy Uczniom uzyskania wysokich wyników, jak również Nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do tych ważnych egzaminów.

Świadectwa Dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły. Zapraszamy