Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Pamięć o tych, którzy odeszli jest potrzebna nam wszystkim. Nie tylko pamięć historyczna, przywołująca doświadczenia narodu, ale i pamięć o członkach rodziny, a także osobach zaprzyjaźnionych. Ta pamięć stanowi o naszej tożsamości.

26 października uczniowie klas: 4ep i 1eo podczas lekcji religii z księdzem katechetą oraz nauczycielem bibliotekarzem nawiedzili łęczyńską metropolię. Na cmentarzu zapalili lampki na mogiłach Polaków walczących o wolną Ojczyznę, zmówili także modlitwę za zmarłych.

Przy każdej mogile-pomniku wysłuchali informacji związanych z jego historią. Młodzież nawiedziła:

 • Pomnik Nieznanego Żołnierza Polskiego walczącego na frontach II wojny światowej,
 • Pomnik Nieznanych Żołnierzy Polskich, którzy polegli na polu chwały w 1918 r.
 • Pomnik uczestników Powstania Styczniowego 1863-1864,
 • Pomnik poświęcony ofiarom zagłady w obozach Katyniu, Miednoje, Bykowni, Charkowie, Kuropatach oraz ofiarom katastrowy Smoleńskiej,
 • Groby łęczyńskich proboszczów: ks. Wacława Krasuskiego, (kapelana Narodowych Sił Zbrojnych, uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna), ks. Wrześniewskich (ks. Bolesław Wrześniewski w 1858 r. wraz z Ludwikiem Grabowskim, dziedzicem majątku Podzamcze zainicjowali powołanie straży ogniowej w Łęcznej),
 • Groby górników, którzy w 1980 r. zginęli tragicznie przy budowie naszej kopalni: Ernesta Jegora i Mariana Jandy.

Wcześniej nauczyciele ZSG  złożyli wiązankę na grobie zmarłego w ub.r.  wieloletniego przyjaciela szkoły – pana Walentego Bąbelewskiego, którego grób znajduje się na cmentarzu komunalnym w Łęcznej.

Niech spoczywają w pokoju.

Praktyki zawodowe w Grecji są OK!

To już drugi wyjazd uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej na praktyki zawodowe do Grecji. Tym razem do słonecznej Hellady wyruszyło 24 uczniów.

Młodzież przez dwa tygodnie zdobywała doświadczenie zawodowe ucząc się od poniedziałku do piątku u miejscowych pracodawców. Technicy mechanicy zdobywali wiedzę praktyczną w autoserwisie, a technicy elektrycy poznawali tajniki programowania inteligentnych domów, odbywali także praktyki na budowie, poznając sposoby rozmieszczenia instalacji elektrycznych.

Ponadto uczniowie uczestniczyli w programie kulturowym, poznając kulturę grecką i odbywając dalsze i bliższe wycieczki np. całodniowy rejs po Morzu Egejskim na wyspę Skiatos (to tam kręcone były fragmenty słynnego filmu Mamma Mia). Inną wspaniałą wyprawą był całodniowy wyjazd na Meteory – najbardziej malownicze formacje skalne na świecie, na których „zawieszone są” prawosławne klasztory (ich niezwykłe piękno rozsławił film z  Jamesem Bondem „Tylko dla twoich oczu”). Innego dnia mieli okazję zobaczyć Tesaloniki ze starożytną agorą i pomnikiem Arystotelesa. To do mieszkańców tego miasta św. Paweł Apostoł skierował swoje dwa listy. Uczniowie zwiedzili także bazylikę św. Demetriusza, jeden z najcenniejszych zabytków architektury bizantyjskiej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jednym z punktów kulturowych wyjazdu był wieczór grecki, podczas którego artyści prezentowali narodowe pieśni i tańce. To spotkanie zakończyła dyskoteka dla młodzieży. W trakcie wyjazdu młodzież poznawała także atrakcje turystyczne regionu: Zamek Platamonas – pamiętający czasy wypraw krzyżowych, malowniczo położone miasteczko Stary Plantaleimonas, a także Wąwóz Enipeas z Wanną Afrodyty!

Atrakcyjne było także zakwaterowanie w turystycznej miejscowości Platamonas, położonej w południowej części Riwiery Olimpijskiej. Z jednej strony roztaczał się tam piękny widok na mityczną górę Olimp, a z drugiej na Morze Egejskie.

Na miejscu młodzież wzięła udział w ogłoszonym przez opiekunów w Konkursie Fotograficznym na najpiękniejszą fotografię. Dwie fotografie wybierały, a także fundowały nagrody, opiekunki młodzieży, jedna była „nagrodą publiczności”. Konkurs cieszył się popularnością, a zwycięzcy otrzymali greckie pamiątki.

Praktyki, w których biorą udział uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk  i technik mechanik, odbywają się w ramach projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000007207, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych:

 • nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem,
 • zachęcanie uczniów do nauki języków obcych,
 • pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi,
 • podnoszenie kompetencji interpersonalnych i świadomości międzykulturowej,
 • zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

Greckie praktyki pozwoliły uczniom kształcącym się w zawodzie technika mechanika zdobyć umiejętności z zakresu: dokonywania montażu, instalowania i uruchamiania oraz obsługiwania maszyn i urządzeń, wykrywania, dokonywania naprawy i ich konserwacji, a także organizowania procesu produkcji. Uczniowie kształcący się jako technicy elektrycy nabyli umiejętności z zakresu: wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywania konserwacji instalacji, eksploatowania instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych.

Na zakończenie praktyk, wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty unijne, potwierdzające odbycie zagranicznych praktyk.

Dzień Edukacji Narodowej 2022

13 października 2022 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. 

Otwierając uroczystość dyrektor Maria Jarmuł-Snopek serdecznie powitała nauczycieli, uczniów oraz przybyłych gości. Złożyła podziękowała nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie młodzieży oraz działalność na rzecz edukacji. Szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz życzliwość okazywaną na co dzień nagrody dyrektora otrzymali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Zbigniew Dyrka, Benedykt Porębski, Paweł Duda oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły: Paweł Szczęsny, Grzegorz Mikołajczyk, Ilona Głowniak, Gabriela Mazurkiewicz, Edyta Pogrzebska, Beata Szymczuk.

Słowa podziękowania za dotychczasową pracę, zaangażowanie, poświęcony czas, wytrwałość oraz dobre słowa, pozytywne postawy i nieustanną inspirację dla młodych ludzi, skierowali do zebranych wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski oraz przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Nadolska.

Miłym i pełnym humoru akcentem tej uroczystości była przygotowana przez uczniów część artystyczna.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólną zabawę, a uczniom oraz nauczycielom (Andrzejowi Pytce, Martynie Kawalec i Klaudii Szewczuk-Grymuzie), za jej organizację i poprowadzenie.