Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

13 października 2022 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. 

Otwierając uroczystość dyrektor Maria Jarmuł-Snopek serdecznie powitała nauczycieli, uczniów oraz przybyłych gości. Złożyła podziękowała nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie młodzieży oraz działalność na rzecz edukacji. Szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz życzliwość okazywaną na co dzień nagrody dyrektora otrzymali nauczyciele przedmiotów zawodowych: Zbigniew Dyrka, Benedykt Porębski, Paweł Duda oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły: Paweł Szczęsny, Grzegorz Mikołajczyk, Ilona Głowniak, Gabriela Mazurkiewicz, Edyta Pogrzebska, Beata Szymczuk.

Słowa podziękowania za dotychczasową pracę, zaangażowanie, poświęcony czas, wytrwałość oraz dobre słowa, pozytywne postawy i nieustanną inspirację dla młodych ludzi, skierowali do zebranych wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego Michał Pelczarski oraz przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Nadolska.

Miłym i pełnym humoru akcentem tej uroczystości była przygotowana przez uczniów część artystyczna.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólną zabawę, a uczniom oraz nauczycielom (Andrzejowi Pytce, Martynie Kawalec i Klaudii Szewczuk-Grymuzie), za jej organizację i poprowadzenie.