Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Nasi maturzyści na Jasnej Górze

Pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę to wieloletnia, polska tradycja. W tym szczególnym miejscu młodzi modlili się o pomyślność w egzaminach maturalnych i zawodowych, a także o dobre wybory życiowe na przyszłość.

25 września 2023 r. w pielgrzymkę do Czarnej Madonny wyruszyło 2,5 tys. maturzystów z Archidiecezji Lubelskiej. Z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wyruszyło 25 maturzystów z kl. 5ep i kl. 5mg oraz dwóch opiekunów: ks. Paweł Kotowski, katecheta i Angelika Biesiada, wychowawczyni.

Tradycyjnie Jasnogórską modlitwę rozpoczęła w południe Droga Krzyżowa na jasnogórskich Wałach. Podczas godzinnej przerwy młodzież miała możliwość zwiedzić sanktuarium. O godz. 15.00 uczniowie uczestniczyli w Godzinie Ewangelizacyjnej. Natomiast punktem centralnym spotkania była Msza św. sprawowana w bazylice o godz. 16.00 pod przewodnictwem lubelskiego biskupa pomocniczego ks. bpa Adama Baba.

– Warto zwrócić uwagę, że słowo dojrzałość dotyczy nie tylko egzaminów maturalnych, ale po prostu życia. Każdy powinien znaleźć pomysł na siebie. Jasna Góra jest idealnym miejscem, żeby zebrać dane do budowania tego projektu, a nie ma lepszego przewodnika niż Matka Boża – mówił ks. Biskup. 

Łęczna pamięta o swoich bohaterach

20 września 1939 r. o godz. 11.00 rozpoczęła się akcja obrony mostu lubelskiego nad Wieprzem w Łęcznej. Na zaproszenie Burmistrza w 84. rocznicę tego wydarzenia w obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli.

W wydarzeniu udział wzięła nauczycielka historii, Martyna Kawalec, wraz z uczniami klasy 1om z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Jak co roku uczniowie w galowych górniczych mundurach zaciągnęli wartę honorową przy pomniku upamiętniającym łęczyńskich bohaterów.

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3, które przygotowały z tej okazji program patriotyczny.

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Proboszcz z parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie przy wtórze werbli, odczytany został Apel Poległych.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki oraz zapaliły znicze przed pomnikiem ku czci bohaterów walczących o most lubelski.

Samorząd SU wybrany!

W czwartek 12 września 2023 r. odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a w piątek ukonstytuował się Samorząd Uczniowski.

W głosowaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas ZSG, na otrzymanej karcie do głosowanie zaznaczali nazwisko wybranej osoby, która ich zdaniem powinna w tym roku animować inicjatywy uczniów. Głosy zostały wrzucone do specjalnej urny, a następnie komisyjnie zliczone.

W wyniku wyborów opiekunką Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 została nauczycielka historii Martyna Kawalec. Nauczycielce gratulujemy zaufania jakim obdarzyli ją uczniowie,

Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest m.in. orędownikiem praw uczniów w szkole. Pełni rolę animatora i koordynatora działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy. Jest źródłem inspiracji i dobrych rad, ponadto pełni funkcję łącznika między uczniami a dyrekcją szkoły czy Radą Pedagogiczną.

15 września odbyły się wybory do władz tegorocznego Samorządu Uczniowskiego.

Uczniów reprezentować w tym roku będą:

Jakub Bochniarz kl. 5mg – przewodniczący SU
Kornel Szubartowski kl. 4em – zastępca
Weronika Kot kl. 1om – skarbnik
Anna Gregorowicz kl. 3emo – sekretarz
Dominik Skrajnowski kl. 3emo – z-ca sekretarza