Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W czwartek 12 września 2023 r. odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a w piątek ukonstytuował się Samorząd Uczniowski.

W głosowaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas ZSG, na otrzymanej karcie do głosowanie zaznaczali nazwisko wybranej osoby, która ich zdaniem powinna w tym roku animować inicjatywy uczniów. Głosy zostały wrzucone do specjalnej urny, a następnie komisyjnie zliczone.

W wyniku wyborów opiekunką Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 została nauczycielka historii Martyna Kawalec. Nauczycielce gratulujemy zaufania jakim obdarzyli ją uczniowie,

Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest m.in. orędownikiem praw uczniów w szkole. Pełni rolę animatora i koordynatora działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy. Jest źródłem inspiracji i dobrych rad, ponadto pełni funkcję łącznika między uczniami a dyrekcją szkoły czy Radą Pedagogiczną.

15 września odbyły się wybory do władz tegorocznego Samorządu Uczniowskiego.

Uczniów reprezentować w tym roku będą:

Jakub Bochniarz kl. 5mg – przewodniczący SU
Kornel Szubartowski kl. 4em – zastępca
Weronika Kot kl. 1om – skarbnik
Anna Gregorowicz kl. 3emo – sekretarz
Dominik Skrajnowski kl. 3emo – z-ca sekretarza