Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Praca dla absolwentów w spółce Mercedes-Benz

22 marca 2023 r. w naszej szkole gościli przedstawiciele firmy Leadec Poland, którzy mówili o możliwości zatrudnienia absolwentów m.in. w Spółce Mercedes-Benz Manufacturing Poland w Jaworze.

Oferta pracy, o której mówili goście skierowana była do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik i technik elektryk. Firma Leadec to wiodący na świecie dostawca usług technicznych na każdym etapie cyklu życia fabryki i infrastruktury towarzyszącej. Goście przedstawili uczniom klasy 4e, 4gm oraz 4ep ofertę swojej firmy, w tym możliwość odbycia stażu w w/w fabryce, który daje szansę wykorzystania i ugruntowania wiedzy nabytej w szkole oraz zdobycie doświadczenia.

Serdecznie dziękujemy p. Aleksandrze Świecy, p. Danielowi Woźniakowi i p. Jakubowi Kopczyńskiemu z firmy Leadec Polska za ciekawe i ważne spotkanie.

Spotkanie z pisarzem Stanisławem Luchowskim, autorem książki „Wybraliśmy Bogdankę”

– Zarobki były tutaj potężne, nawet na Śląsku tak nie zarabiano – wspominał lata młodości i budowy Bogdanki, Stanisław Luchowski, pisarz, który w środę spotkał się z młodzieżą w ZSG. – Mieliśmy wszystko, co tylko wtedy można było chcieć. Pierwsze mieszkanie dostałem po trzech miesiącach pracy – mówił.

15 marca 2023 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbyło się piąte już spotkanie z pisarzem. Pierwsze miało miejsce w 2006 r., kiedy ukazała się książka, reportaż literacki „Wybraliśmy Bogdankę”. Tegoroczne spotkanie związane było z powstaniem drugiej, poświęconej kopalni Bogdanka, książce „Bogdanka bez retuszu”. Jej promocja odbędzie się w kwietniu. Ważną dla szkoły jest informacja, że Autor poświęcił jej osobny rozdział.

Za ciekawą opowieść o kopalni i o życiu, młodzież podziękowała Panu Stanisławowi Luchowskiemu brawami. W 2024 r. przypada jubileusz 20-lecia twórczości pisarskiej Pana Stanisława, dziękując mu za wszystkie nasze spotkania, życzyliśmy kolejnych literackich jubileuszy oraz kolejnych spotkań z uczniami Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Relacja ze spotkania w pliku pdf – poniżej

Spotkanie poprowadziła Marzena Olędzka, nauczyciel bibliotekarz.

❎ Informacja ZSG o Autorze – https://www.zsg-leczna.pl/autor-wybralismy-bogdanke…/

❎ Strona Pisarza – http://stanislawluchowski.pl/

„Niektórzy lubią poezję”… a zwłaszcza w Dzień Kobiet!

Niektórzy –
czyli nie wszyscy.
Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość.
Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,
będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Wisława Szymborska

W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Dzień Kobiet uczczony został poetyckim Konkursem Recytatorskim „Twórczość Wisławy Szymborskiej”.

Zarówno dzień jak i poetka zostały wybrane nieprzypadkowo, w tym roku bowiem przypada 100. rocznica urodzin polskiej noblistki. Dla uhonorowania jej dorobku literackiego Sejm RP ogłosił rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej. Jak więc najlepiej można uczcić poetkę i jej poezję jeśli nie w Dzień Kobiet? Tak zdecydowali uczniowie z  Bibliotecznego Koła Wolontariatu.

„Nic dwa razy”, „Perspektywa”, „Dłoń”, a także „Nazajutrz – bez nas”, „Muzeum”, „Próba” i „Niektórzy lubią poezję”, a nawet wczesny, propagandowy wiersz poetki pt. „Lenin”, znalazł się wśród wybranych przez młodzież na poetycki konkurs recytatorski.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 19 uczniów, w tym dwie uczennice. W jury zasiedli organizatorzy: nauczyciel j. polskiego Julia Kupa, nauczyciel bibliotekarz Marzena Olędzka oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Kornel Szubartowski z kl. 3em. Jury oceniało: interpretację słowną tekstu – tempo, intonację i dykcję, pamięciowe opanowanie wiersza oraz kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznano trzy nagrody oraz pięć wyróżnień, otrzymali je:

Nagrody główne

I miejsce – Andrzej Kutyma (kl. 4m), wiersz „Niektórzy lubią poezję”

II miejsce – Krzysztof Spodar (kl. 3e), wiersz „Niektórzy lubią poezję”

III miejsce – Mateusz Żywiec (kl. 1eo), wiersz „Nic dwa razy”

Wyróżnienia

Paweł Orzechowski (kl. 4ep), wiersz „Lenin”

Mateusz Żywiec (kl. 1eo), wiersz „Nic dwa razy”

Sebastian Monik (kl. 4ep), wiersz „Muzeum”

Jakub Roczon (kl. 1eo), wiersz „Czwarta nad ranem”

Aleksander Ptskialadze (kl. 1eo), „Nazajutrz – bez nas”

Nagrody rzeczowe i dyplomy laureatom wręczała dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek oraz jury konkursowe. Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i słodycze. Dziewczęta biorące udział w konkursie z racji Dnia Kobiet otrzymały także kwiaty i życzenia.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy, by dalej zgłębiali poezję – tę piękną sztukę wyrażania emocji i uczuć.

XXV edycja EUROELEKTRY

6 marca 2023 r. Marcel Sobiesiak z kl. 4e  wziął udział w zawodach II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej. Zawody odbywały się w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie.

Uczestnicy mieli rozwiązać pięć zadań otwartych. Chętni mogą spróbować sił, podajemy przykładowe zadanie: Moc rezystora R1 o znanaej rezystancji R1 włączonego do sieci elektrycznej o niezmiennym napięciu U wynosi P. Do rezystora R1 dołączono szeregowo rezystor o rezystancji R. Jaka powinna być wartość rezystancji R, aby przy tym samym napięciu sieci moc rezystora R1 była n razy mniejsza od mocy P (znana jest wartość n)?

To druga Olimpiada II stopnia, do której zakwalifikował się Marcel. W piątek wziął udział w Olimpiadzie Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Brawo!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektryka, technika elektryka oraz technika energetyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Czekamy na wyniki, a Marcelowi życzymy jak najlepszej lokaty.

EDU-ELEKTRA – Olimpiada dla tęgich głów

3 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach II stopnia Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.

Olimpiada odbywała się w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Do udziału w II stopniu Olimpiady zakwalifikowali się: Zuzanna Gregorowicz z kl. 3em, Szymon Bernecki i Marcel Sobiesiak z kl. 4e. Zawody nie były łatwe, przewidziane dla tzw. tęgich głów.

Uczestnicy musieli wykazać się: umiejętnością wykorzystania podstaw rachunku całkowego i różniczkowego do analizy zjawisk w układach elektrycznych, umiejętnością rozwiązywania prostych równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych, a także rozwiązywania układów tych równań i nierówności, umiejętnością wykorzystania liczb zespolonych do analizy zjawisk w układach elektrycznych, znajomością w rozszerzonym zakresie następujących zagadnień: analizy stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych, jakości energii elektrycznej, analizy przebiegów odkształconych, umiejętnością korzystania z norm i przepisów z zakresu elektryki i energetyki,  napędów przekształtnikowych, znać zagadnienia sterowania częstotliwościowego w silnikach indukcyjnych, analizy stanów awaryjnych maszyn elektrycznych, obliczenia w zakresie zabezpieczeń elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej, syntezy układów przełączających, znać tematykę transformacji energetycznej.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Olimpiada odbywała się w całej Polsce w 14 ośrodkach, konkurencja więc była ogromna. Czekamy na wyniki, a naszym uczestnikom życzymy jak najlepszej lokaty.