Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Pod koniec marca biblioteka LW „Bogdanka” S.A.  przekazała dla biblioteki ZSG wiele książek dotyczących tematyki górniczej, elektrycznej, mechanicznej, były również książki z zakresu matematyki, marketingu, public relations, a także słowniki językowe.

Dziękujemy bibliotece Lubelskiego Węgla za wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki.

Przy zapakowaniu i przeniesieniu zbiorów pomagali uczniowie: Mateusz Szurek, Mikołaj Blacharski, Igor Przytuła i Aleksander Ptskialadze. Dziękujemy. W bibliotece szkolnej otrzymane zbiory przejrzeli nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ogólnokształcących.

Kolejny etap pracy z książką to jej opracowanie. I tutaj jak zwykle niezawodni okazali się uczniowie z Bibliotecznego Koła Wolontariatu, którzy ostemplowali książki, nakleili kody kreskowe, a także wpisali odpowiednią klasyfikację, byli to: Oliwia Zając, Konrad Fedde, Piotr Skoniecki.

Zapraszamy do biblioteki uczniów i nauczycieli.