Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

„Mistrz” – film, który trzeba zobaczyć

28 IX 2021. We wtorek klasa 3e wraz z wychowawczynią wyruszyła do lubelskiego kina na film „Mistrz”.

Film opowiada nieznaną historię legendarnego pięściarza Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego, który w czasie II wojny światowej w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau toczył walki, stając się dla więźniów symbolem nadziei na zwycięstwo.

Ten film trzeba zobaczyć, nie tylko dlatego, że to bardzo dobrze zrealizowany dramat wojenny, ale przede wszystkim, by poznać historię niezłomnego pięściarza. Historia Teddy’ego pokazuje, że nawet w najgorszych chwilach można nie stracić człowieczeństwa.

Warto wiedzieć, że do sprzedaży trafiła także książka „MISTRZ. Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski” przygotowana przez córkę pięściarza, Eleonorę Szafran.

ZSG objęta projektem SCWEW

Technikum Górnicze i Politechniczne w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej i inne szkoły prowadzone przez Powiat Łęczyński zostały objęte wsparciem przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCEW), które mieści się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

Koordynatorem  ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w ZSG jest Marzena Szypulska, psycholog.

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii, sfinansowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny

Przyszłością światowej energetyki są odnawialne źródła energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę źródeł energii od dwóch lat kształci w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Realizując naukę w tym zawodzie szkoła pragnie przyczyniać się do budowania społeczeństwa świadomego zagrożeń środowiskowych, które w sposób aktywny ma szansę przeciwdziałać szkodliwym zmianom.

Stworzenie odpowiednich warunków do kształcenia specjalistów z branży OZE stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Otrzymana przez szkołę darowizna pozwoli na sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-egzaminacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu.

Stanowisko, oprócz zajęć lekcyjnych, wykorzystywane będzie podczas konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej pragnie je w przyszłości organizować przy współpracy z Powiatem Łęczyńskim i otoczeniem gospodarczym.

Wdzięczni za wielki dar wolności

20 września w 82. rocznicę bitwy o most lubelski w Łęcznej odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterką walkę mieszkańców miasta. – Dziś wspólnie chylimy czoła przed walczącymi polskimi żołnierzami jak również cywilnymi ofiarami walk niepodległościowych – mówił Burmistrz Łęcznej.

W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: Mateusz Stec i Kuba Mamcarz zaciągnęli honorową wartę przy pomniku ku czci łęczyńskich bohaterów września.

Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski przywołał pamięć bohaterów, przedstawiając rys historyczny tragicznych wydarzeń września 1939 roku. – Była to jedna z tych walk kampanii wrześniowej, która pokazała niezwykłą waleczność polskich żołnierzy, ale również cywilne poświęcenie mieszkańców Łęcznej – mówił. – Bitwa o most lubelski rozpoczęła się nad Wieprzem 20 września 1939 r. o godz. 11. To wówczas łęcznianie wsparli 100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą. Tego dnia po silnym ostrzale pozycji niemieckich z trzech ciężkich karabinów maszynowych Polacy ruszyli do ataku. Pokonali Niemców zabijając 11 z nich, kilkunastu raniąc, a ponad 60 biorąc do niewoli. Wśród Polaków w bitwie poległo 5 żołnierzy: dowódca kpt. Stefan Żabicki i ppor. Eugeniusz Zabłocki oraz trzech szeregowców. Przez kilka dni nasze miasto żyło udaną kontrofensywą oraz widokiem Niemców wziętych do niewoli, niestety okupant nie zapomniał o pomocy udzielonej polskim żołnierzom przez mieszkańców Łęcznej. Wyrokiem ówczesnego niemieckiego sądu specjalnego 5 osób skazano na karę śmierci, innych zamęczono na Lubelskim Zamku lub osadzono w obozach koncentracyjnych.

– Jesteśmy im wdzięczni za wielki dar wolności, z którego dzisiaj możemy korzystać, uczyńmy wszystko, aby pamięć historyczną i wartości, o które walczyli nasi przodkowie przekazać innym pokoleniom. To na nas spoczywa odpowiedzialność pielęgnowania pamięci – apelował. Burmistrz przypomniał, że na pamiątkę tamtych wydarzeń Rada Miejsca w Łęcznej w 2009 r. nadała rondu, w sąsiedztwie którego odbywały się uroczystości, imię Łęczyńskich Bohaterów Września.

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Zdzisław Burza, kapłan z parafii św. Barbary w Łęcznej. – 82 lata temu mieszkańcy Łęcznej złożyli na ołtarzu Ojczyzny swoje życie, broniąc swojej ziemi – mówił. – Nie bali się represji, poświęcili swe życie, abyśmy mogli tutaj na wolnej ziemi gromadzić się. Obowiązkiem każdego Polaka jest bronić tego, co nasze. Obyśmy umieli bronić Ojczyzny, wpatrzeni w tych bohaterów, którzy już odeszli. Niech ta pamięć zostanie w naszych sercach, a szczególnie w młodym pokoleniu. Pamiętajcie – nawoływał kapłan. – Jeśli wy nie staniecie w obronie Ojczyzny to nikt za nas tego nie zrobi, nikt obcy. Brońmy tej ziemi, a za tych, którzy odeszli pamiętajmy w naszej modlitwie.

Następnie odczytany został Apel Poległych, po którym przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli złożyli przed pomnikiem wiązanki oraz zapalili znicze. Wśród nich była również delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z uczniem Bartoszem Kędzią. Fotoreportaż zdjęciowy z uroczystości przygotował Paweł Orzechowski.

Do pamiątkowego zdjęcia stanęli także absolwenci ZSG, grający obecnie w Orkiestrze Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Galeria

Uwaga! Wzrost liczby zakażeń

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem liczby zakażeń wśród dzieci, uczniów oraz pracowników placówek oświatowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przypomina o konieczności przestrzegania reżymu sanitarnego w placówkach oraz  środkach transportu dowożących dzieci i młodzież zgodnie w wytycznymi MEiN, MZ i GiS.

Jednocześnie przypominamy o konieczności pozostawania w stałym kontakcie z Inspekcją Sanitarną w Łęcznej w celu niezwłocznego udostępnienia danych w przypadku wystąpienia potwierdzonego zakażenia u ucznia bądź pracownika placówki.