Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem liczby zakażeń wśród dzieci, uczniów oraz pracowników placówek oświatowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przypomina o konieczności przestrzegania reżymu sanitarnego w placówkach oraz  środkach transportu dowożących dzieci i młodzież zgodnie w wytycznymi MEiN, MZ i GiS.

Jednocześnie przypominamy o konieczności pozostawania w stałym kontakcie z Inspekcją Sanitarną w Łęcznej w celu niezwłocznego udostępnienia danych w przypadku wystąpienia potwierdzonego zakażenia u ucznia bądź pracownika placówki.