Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W ZSG głośno czytaliśmy dzieła pisarza z Ludwina

W środę 29 września 2020 r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej włączył się w Ogólnopolską Akcję Głośnego Czytania. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ZSG czytali dzieła Andrzeja Łuczeńczyka, pisarza z Ludwina. Spotkanie poprowadził poeta Rafał Kasprzyk.

Niespodzianką dla uczestników było włączenie się w akcję Pawła Orła, red. Państwowego Instytutu Wydawniczego, który napisał krótkie wprowadzenia do trzech z pięciu czytanych utworów pisarza: Więzienie, Oczarowanie, Pociągi powrotne. Dzięki red. Orłowi dwa lata temu ukazały się Dzieła zebrane Andrzeja Łuczeńczyka. Ich promocja odbyła się wówczas w Ludwinie.

Życiorys pisarza przybliżył uczestnikom akcji  – uczniom klasy 1e i 2eg, Rafał Kasprzyk. Poeta od czasu wydania przez PIW „Dzieł zebranych”, zaangażowany jest w promocję prozy Łuczeńczyka prowadząc literackie „Spotkania u Łuczeńczyka”. Niedawno wraz z córką pisarza Pauliną Łuczeńczyk i Pawłem Orłem rozpoczął prowadzenie fanpage’a Spotkania u Łuczeńczyka.

Eliza Szymańska, nauczycielka j. polskiego, mieszkanka Ludwina-Kolonii, odczytała mowa Henryka Berezy wygłoszoną w dniu pogrzebu pisarza. Opowiadanie „Więzienie” przeczytał Damian Spodar z kl. 2m, fragment opowiadania „Ciemna woda”, który otwiera „Dzieła zebrane” przeczytał Henryk Harmasz, mieszkaniec Ludwina, nauczyciel przedmiotów zawodowych górniczych, znajomy pisarza. Fragment powieści „Gwiezdny książę” przeczytał Rafał Kasprzyk, fragment opowiadania „Oczarowanie” czytał dyrektor Arkadiusz Marucha, a opowiadanie „Pociągi powrotne” przeczytała Julia Budka z kl. 2ep.

Na zakończenie spotkania Henryk Harmasz opowiedział o swojej znajomości z pisarzem. Na spotkanie przyniósł też dwie swoje książki, które wraz z dedykacją otrzymał od Andrzeja Łuczeńczyka.

Akcję czytelniczą w ZSG przygotowała Marzena Olędzka, nauczyciel bibliotekarz.

Dziękujemy Panu Rafałowi Kasprzykowi za udział w naszej akcji oraz poprowadzenie jej. Wielkie podziękowania dla Pana red. Pawła Orła za nadanie większej rangi naszemu wydarzeniu czytelniczemu.

Galeria

81. rocznica bitwy o most lubelski w Łęcznej

20 września przy ul. Bogdanowicza odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów walki o most lubelski w Łęcznej. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zaciągnęli honorową wartę przy kamieniu – pomniku, na którym wyryte zostały nazwiska bohaterów.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jerzy Małek – sekretarz Miasta oraz Michał Pelczarski – wicestarosta. Następnie ks. Zdzisław Burza zmówił modlitwę za zmarłych obrońców Ojczyzny.

Apel Poległych odczytał prowadzący uroczystość Tomasz Gładosz. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty bohaterów.

Z racji pandemii obchody miały kameralny charakter. Brakowało dzieci z pobliskiego przedszkola, które co roku przygotowywały patriotyczny program.

Przypomnijmy, że bitwa o most lubelski rozegrała się nad Wieprzem 20 września 1939 r. Była jedną z bitew kampanii wrześniowej, która pokazała nie tylko ducha bojowego polskich żołnierzy, ale też determinację mieszkańców Łęcznej. Wsparli oni 100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą.

Zdjęcia

E-Salon Maturzystów 2020

18 września uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Salonie Maturzystów. Po raz pierwszy w jego historii spotkania z ekspertami i przedstawicielami uczelni odbywały się online.

Młodzież zgromadzona w klasach obejrzała prezentację Lecha Gawryłowa, dyrektora OKE w Krakowie pt. Co o maturze każdy zdający wiedzieć powinien? Tajniki matury z języka polskiego przybliżyła im Teresa Bulska-Leśniak – ekspert OKE w Krakowie. Maturę z matematyki omówił Piotr Ludwikowski – ekspert OKE w Krakowie. Na zakończenie Barbara Pilch-Kasprzyk mówiła o maturze z języka angielskiego.

Każdy z uczniów mógł również zajrzeć na wirtualne stoiska uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Coventry University Wrocław, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechnika Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się e-bookiem:

Rondo Lubelskiego Lipca

W niedzielę 13 września 2020 r. delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystości nadania rondu – położonemu przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Krasnystawską – imienia: Rondo Lubelskiego Lipca 1980.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kościele św. Marii Magdaleny, następnie uczestnicy przeszli w okolice ronda, gdzie Krzysztof Matczuk, przew. Rady Miasta odczytał uchwałę Rady Miasta nadającą rondu imię. Następnie ks. prob. Janusz Rzeźnik poświęcił rondo, a przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego: Wicestarosta Michał Pelczarski i Arkadiusz Biegaj, przew. Rady Powiatu złożyli kwiaty pod tablicą informacyjną.

W poczcie sztandarowym ZSG reprezentowali: Bawolski Paweł, Dominik Proniuk oraz Kacper Lewandowski, uczniowie kl. 3a.

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego, ale także rocznica wybuchu II wojny światowej. Powiatowe obchody patriotycznej uroczystości poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Uroczystość odbyła się na Placu Powstań Narodowych.

Po zaciągnięciu warty przez żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i odśpiewaniu hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia wygłosili Wicestarosta Michał Pelczarski oraz Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski.

O 4.47 na wybrzeżu gdańskim 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. W tym samym dniu niemieckie myśliwce zbombardowały Wieluń. To samo stało się 13 września we Frampolu na Lubelszczyźnie, gdzie wojska niemieckie spowodowały śmierć 1500 mieszkańców – przypominał Wicestarosta.

Pamiętamy z wdzięcznością wszystkich tych, którzy walczyli, oddali swoje życie dla obrony świata przed hitlerowskim totalitaryzmem, faszyzmem przed terrorem – mówił Burmistrz Łęcznej. Pamiętamy, musimy pamiętać i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Uczyńmy wszystko, aby pamięć historyczna i wolności, o które walczyli nasi przodkowie przekazać następnym pokoleniom. Cześć i chwała bohaterom!

Następnie uczniowie ZSG Dawid Macioszek i Nikodem Szafran poprowadzili Apel Poległych. Modlitwę w intencji ofiar wojny poprowadził ks. Andrzej Lupa, proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i znicze.