Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Ojczyzna to ziemia i groby…

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.”
C.K. Norwid

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii, jest tylko różnie wyrażana.

W Polsce tradycja nawiedzania cmentarzy i okazywania modlitewnej pamięci o zmarłych znana jest od wieków. Tę tradycję podtrzymują również uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

W środę 27 października uczniowie klas: 3e, 3ep i 4d podczas lekcji religii z księdzem katechetą i nauczycielem bibliotekarzem, odwiedzili łęczyńską metropolię, gdzie modlili się przy mogiłach patriotów walczących za Ojczyznę: przy pomniku Nieznanego Żołnierza Polskiego walczącego na frontach II wojny światowej, pomniku Nieznanych Żołnierzy Polskich, którzy polegli na polu chwały w 1918 r., pomniku uczestników Powstania Styczniowego 1863-1864, pomniku poświęconego ofiarom zagłady w obozach Katyniu, Miednoje, Bykowni, Charkowie, Kuropatach oraz ofiarom katastrowy Smoleńskiej. Uczniowie odwiedzili także groby łęczyńskich proboszczów: ks. Wacława Krasuskiego, kapelana Narodowych Sił Zbrojnych, uhonorowanego tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna oraz księży Wrześniewskich. Ks. Bolesław Wrześniewski w 1858 r. wraz z Ludwikiem Grabowskim, dziedzicem majątku Podzamcze zainicjowali powołanie straży ogniowej w Łęcznej. Uczniowie szkoły górniczej modlili się i zapalili znicze także na grobach pierwszych górników, którzy zginęli tragicznie przy budowie kopalni: Ernesta Jegora i Mariana Jandy.

Niech spoczywają w pokoju.

Nick Vujicic – człowiek, który przezwyciężył ograniczenia

Motywacja, wiara w siebie oraz ukierunkowanie myślenia, aby skupiać się przede wszystkim na swoich mocnych stronach, a nie na lękach i ograniczeniach to główna idea lekcji prowadzonych przez  szkolnego psychologa.

W temat zajęć motywacyjnych wprowadza uczniów film „Cyrk motyli”. Nie jest to film prezentujący spektakularne pościgi samochodowe, strzelaniny, intrygi, wątki miłosne czy niesamowite efekty. Ma on przede wszystkim skłonić do głębokiej refleksji nad sobą, swoimi możliwościami i potencjałem tkwiącym w każdym człowieku.

Następnie uczniowie zapoznają się z niezwykłą postacią – Nickiem Vujicicem, który urodził się z rzadką chorobą, całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Pomimo przeciwności losu, uwierzył on w siebie i odnalazł życiową drogę. Swoim życiem pokazuje, że mimo własnych ograniczeń i słabości, można być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem.

Wiara w siebie i niepoddawanie się  przeciwnościom, dały mu siłę, by nauczyć się wykonywać wszystkie niezbędne, codzienne czynności: pisać używając dwóch palców u stopy, używać komputera, czesać się, golić, myć zęby, odbierać telefon, jeździć na deskorolce, a nawet grać w golfa, surfować czy grać na perkusji. Ten niezwykły człowiek obecnie jeździ po całym świecie przekonując innych, że nigdy nie należy się poddawać. Na swoim przykładzie pokazuje, że słowo „niemożliwe”, nie musi mieć mocy sprawczej.

Zajęcia motywujące do pracy nad sobą realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego przez psychologa szkolnego we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem, w ramach cyklu spotkań: Czytam, rozwijam się, poszukuję. Ta inicjatywa ma przybliżyć uczniom wartość czytania książek, szczególnie psychologicznych. Podczas zajęć uczniowie poznają, że literatura psychologiczna jest idealnym narzędziem do nauki samodoskonalenia oraz nabywania nowych umiejętności, z których istnienia nie zdawali sobie do tej pory sprawy. Lekcje będą także okazją do zaprezentowania szkolnego księgozbioru. 

OWT – olimpiada tylko dla orłów

22 X 2021. Szkolny etap OWT

W piątek w szkolnych eliminacjach 48. Olimpiady Wiedzy Technicznej wzięli udział uczniowie klasy elektrycznej 3e i mechanicznej 3gm. To olimpiada dla orłów, trzeba się w niej wykazać wszechstronną wiedzą techniczną. Uczniowie rozwiązywali zadania online, teraz czekają na wyniki.

Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej – informują organizatorzy.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Patronat honorowy nad OWT sprawuje: Minister Edukacji i Nauki.

W ZSG w Łęcznej OWT propagują Sylwia Osoba i Benedykt Porębski nauczyciele przedmiotów zawodowych. Czekamy na wyniki I stopnia (szkolnego), mamy nadzieję, że część uczniów zakwalifikuje się do II stopnia (okręgowego), który odbędzie się 4 stycznia 2022 r.

Pomóżcie nakarmić psiaki i kociaki! 🐕😿

fot. peter kellfur z Pixabay

❎ Samorząd Uczniowski zachęca do włączenia się w akcję pomocy zwierzętom. Organizuje zbiórkę karmy, niepotrzebnych koców, legowisk dla psów itp. Zbiórka będzie trwać przez cały listopad. Dary można składać do kartonów opatrzonych zdjęciami psiaków. Kartony te są wystawione na parterze pod tablicą informacyjną. Podarunki zostaną przekazane podopiecznym Stowarzyszenie Milej(ów) Dla Zwierząt.

✅ Stowarzyszenie MILEJ(ów) DLA ZWIERZĄT działa na terenie małej, wiejskiej gminy, w której do tej pory nikt nie interesował się losem porzuconych zwierząt – nieraz żyjących w tragicznych warunkach. Z inicjatywy kilku osób dobrego serca powstało Stowarzyszenie. Utrzymuje się ono wyłącznie z dobrowolnych datków, bez których nie są w stanie pomagać potrzebującym zwierzętom.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

https://stowarzyszeniemdz.mozello.pl/o-nas/

Stowarzyszenie Milejów Dla Zwierząt | Facebook

III a potem V miejsce w „PGE Turnieju Maszyn Wodnych 2021”

Dwie drużyny z klas elektrycznych w ZSG po raz pierwszy podjęły wyzwanie związane z udziałem w Turniej Maszyn Wodnych. Zgodnie z wymaganiami konkursu należało zbudować, zgodnie z rysunkiem technicznym, model turbiny przetwarzającej energię kinetyczną i potencjalną wody na energię mechaniczną.

Obie drużyny samodzielnie przygotowały turbiny, które 19 października w etapie regionalnym przedstawiły komisji konkursowej w Siedlcach. W pierwszej turze turnieju w Konkurencji „Moc” nasi elektrycy zdobyli trzecie, a w drugiej turze piąte miejsce.

Gratulujemy naszym uczestnikom turnieju, uczniom kl. 3e i 3gm, a także pani Sylwii Osobie, nauczycielce przedmiotów elektrycznych, która motywuje młodzież do podejmowania wyzwań i wykorzystywania w praktyce, nabytej w szkole wiedzy.