Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.”
C.K. Norwid

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii, jest tylko różnie wyrażana.

W Polsce tradycja nawiedzania cmentarzy i okazywania modlitewnej pamięci o zmarłych znana jest od wieków. Tę tradycję podtrzymują również uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

W środę 27 października uczniowie klas: 3e, 3ep i 4d podczas lekcji religii z księdzem katechetą i nauczycielem bibliotekarzem, odwiedzili łęczyńską metropolię, gdzie modlili się przy mogiłach patriotów walczących za Ojczyznę: przy pomniku Nieznanego Żołnierza Polskiego walczącego na frontach II wojny światowej, pomniku Nieznanych Żołnierzy Polskich, którzy polegli na polu chwały w 1918 r., pomniku uczestników Powstania Styczniowego 1863-1864, pomniku poświęconego ofiarom zagłady w obozach Katyniu, Miednoje, Bykowni, Charkowie, Kuropatach oraz ofiarom katastrowy Smoleńskiej. Uczniowie odwiedzili także groby łęczyńskich proboszczów: ks. Wacława Krasuskiego, kapelana Narodowych Sił Zbrojnych, uhonorowanego tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna oraz księży Wrześniewskich. Ks. Bolesław Wrześniewski w 1858 r. wraz z Ludwikiem Grabowskim, dziedzicem majątku Podzamcze zainicjowali powołanie straży ogniowej w Łęcznej. Uczniowie szkoły górniczej modlili się i zapalili znicze także na grobach pierwszych górników, którzy zginęli tragicznie przy budowie kopalni: Ernesta Jegora i Mariana Jandy.

Niech spoczywają w pokoju.