Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Łęczyńskie uroczystości upamiętniające rocznicę 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się, tak jak w całej Polsce, dźwiękiem syren o Godzinie „W” tj. godz. 17.00. Uroczystość prowadził uczeń Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

W uroczystości, zorganizowanej na Placu Powstań Narodowych, wzięły udział władze powiatu i miasta, przedstawiciele szkół i zakładów pracy, kapłani, mieszkańcy Łęcznej, poczty sztandarowe w tym poczet ZSG.

W lokalnych obchodach wziął także udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Piotr Patkowski. Wartę honorową przy krzyżu zaciągnęli Żołnierze 24 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

– „Naprzód, do boju żołnierze, Polski Podziemnej! Za broń! Boska potęga nas strzeże, Woła do boju Was dzwon. Godzina pomsty wybija, Za zbrodnie, mękę i krew. Do broni! Jezus Maryja! Żołnierski woła nas zew.” – Słowa hymnu polski podziemnej dodawały wiary i odwagi wszystkim mieszkańcom Warszawy przed 78. laty – przypominał Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. – Pamięć o pokoleniu, które walczyło w Powstaniu to nasz moralny obywatelski obowiązek. Wpajajmy młodemu pokoleniu takie wartości jak Ojczyzna, honor, odwaga, waleczność, szacunek, aby już nigdy więcej wojna się nie powtórzyła.

Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Piotr Patkowski, który przypomniał słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego: Przez te 63 dni, w czasie których trwało powstanie w Warszawie byliśmy całkowicie wolną i suwerenną Polską. Od ostatnich pięciu lat przed wybuchem powstania i na następne 40 lat. I sam fakt istnienia wolnej Polski przez te 63 dni jest wystarczającą odpowiedzią na pytanie czy było warto.

Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski mówił: Dzisiejsza uroczystość to kolejny akt szacunku, wdzięczności i patriotycznej powinności wobec bohaterów Powstania Warszawskiego. Dziś wspólnie chylimy czoło przed obrońcami Warszawy i cywilnymi ofiarami powstania. Jesteśmy im wdzięczni za wolność, za wielki dar, z którego obecnie możemy korzystać. Ta rocznica powinna być również dla nas w naszym mieście okazją do refleksji nad tym, jaką lekcję niesie tamten heroiczny czyn. Drogowskazem mogą być słowa powstańca generała Ścibora-Rylskiego ps. Motyl: „Bohaterowie powstania musza przypomnieć podstawowe prawdy, że służba publiczna ma być poświęceniem dla wspólnego dobra, że Ojczyzna to rzecz święta, że młode pokolenie jest naszym narodowym skarbem, którego nie wolno zmarnować.” Niech kolejna rocznica wybuchu powstania stanie się okazją do apelu o przyzwoitość i mądrość.

Obecni wysłuchali wierszy odczytanych przez pracowników jednostek powiatowych: „Elegia o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i „Do powstańca” Sławomira Marczaka-Oborskiego.

Modlitwę za bohaterskich obrońców Warszawy i wszystkich, którzy zginęli w obronie Ojczyzny, poprowadził ks. Marcin Modrzejewski, wikariusz z parafii św. Barbary w Łęcznej.

Po zakończonej modlitwie odbył się Apel Poległych, a następnie delegacje złożyły przy krzyżu wiązanki i wieńce. W imieniu społeczności szkolnej wieniec złożyła Ewa Pytka, wicedyrektor ZSG w Łęcznej.