Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Współpraca z Bogdanką

fot. LW Bogdanka SA

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 31 sierpnia 2021 r. – w LW Bogdanka SA odbyło się spotkanie, na którym podpisany został List intencyjny o współpracy ze szkołami kształcącymi w zawodach związanych z górnictwem

Na stronie kopalni czytamy:

✅LW Bogdanka, RG Bogdanka oraz Zespoły Szkół z Łęcznej i Ostrowa Lubelskiego będą wspólnie kształcić i dbać o rozwój uczniów. W ramach projektu najzdolniejsi otrzymają stypendia, jak również „przepustkę do pracy”. To odpowiedź na potrzeby rynku i wyzwania stojące przed Spółką w czasie transformacji.

✅Technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej to zawody przyszłości, które oferują Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim. Współpraca między LW Bogdanka, RG Bogdanka i szkołami potrwa do 2024 roku.

Elektrycy zdobyli 4 miejsce w Polsce i 1 na Lubelszczyźnie!

Drużyna „Chcemy Słońce” z nauczycielką Sylwią Osobą

Uczniowie technikum elektrycznego z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zajęli 4 miejsce ogólnopolskim konkursie badawczym „Postaw na Słońce”!

W pierwszym etapie konkursu drużyna elektryków „Chcemy słońce” zajęła 4 miejsce, tę samą 4 lokatę zajęła w drugim etapie konkursu – zdobywając ex aequo ze szkołą z Owidza wyróżnienie. W Grand Prix konkursu elektrycy również zajęli  4 miejsce, wyprzedzając tym samym szkoły województwa lubelskiego: Lubartów (11 miejsce), Lublin (16 miejsce), Puławy (18 miejsce).

Młodzież w drugiej części konkursu miała za zadanie promocję odnawialnych źródeł energii i czyniła to na wiele sposobów m.in.: przygotowując ulotki informacyjne dla mieszkańców miasta, układając quiz promujący OZE i przeprowadzając go wśród uczniów ZSG oraz przygotowując prezentację multimedialną. Uczniowie korzyści płynące z OZE przedstawiali także w lokalnych mediach.

Łęczyńska drużyna „Chcemy słońce” to 10 elektryków, którzy mimo trudnej, covidowej rzeczywistości podjęli wyzwanie i stanęli w szranki wraz z 34 reprezentacjami z całej Polski. Udział w zmaganiach pozwolił uczniom nie tylko zdobyć kompleksową wiedzę na temat OZE i fotowoltaiki, ale rozpowszechniać ją w  lokalnym środowisku.

Wszystkim gratulujemy wiedzy i pomysłowości!

Ekipa elektryków to: Paweł Borowski, Łukasz Ciężkowki, Kamil Kuriata, Jakub Paluch, Michał Pietrzela z klasy 2e oraz Konrad Fedde, Michał Kowalski, Dawid Nadolski, Paweł Orzechowski, Stanisław Korol z klasy 2ep.

Gratulujemy także nauczycielce przedmiotów elektrycznych Sylwii Osobie, która wspólnie z uczniami pracowała na ich sukces.

Mamy nadzieję, że umiejętności zdobyte przez uczniów w czasie realizacji zadań projektu zaowocują w ich zawodowej przyszłości. Już dzisiaj dzięki ich zaangażowaniu wiele osób dowiedziało się o korzyściach, jakie daje zmiana tradycyjnych źródeł energii na Odnawialne Źródła Energii.

#Pamiętamy

🇵🇱

W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w łęczyńskich obchodach upamiętniających 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Tę szczególną rocznicę w całym kraju obchodzono pod hasłem „Wolność łączy”. O godz. 17.00 – Godzinie „W” –  będącej kryptonimem dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” tj. we wtorek 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, w całym kraju rozległy się dźwięki syren alarmowych.

W uroczystości, zorganizowanej na Placu Powstań Narodowych, wzięły udział władze miasta i powiatu, przedstawiciele szkół i zakładów pracy, mieszkańcy Łęcznej. Wydarzenia sprzed lat przedstawiła dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej dr Monika Bogusz. Czytane były listy powstańców i śpiewane powstańcze pieśni.

Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie za bohaterów, przy krzyżu złożone zostały wiązanki i zapalone znicze.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Łęcznej