Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

🇵🇱

W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła udział w łęczyńskich obchodach upamiętniających 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Tę szczególną rocznicę w całym kraju obchodzono pod hasłem „Wolność łączy”. O godz. 17.00 – Godzinie „W” –  będącej kryptonimem dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” tj. we wtorek 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, w całym kraju rozległy się dźwięki syren alarmowych.

W uroczystości, zorganizowanej na Placu Powstań Narodowych, wzięły udział władze miasta i powiatu, przedstawiciele szkół i zakładów pracy, mieszkańcy Łęcznej. Wydarzenia sprzed lat przedstawiła dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej dr Monika Bogusz. Czytane były listy powstańców i śpiewane powstańcze pieśni.

Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie za bohaterów, przy krzyżu złożone zostały wiązanki i zapalone znicze.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Łęcznej