Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Edukacja… w Areszcie Śledczym

Uczniowie kl. 1e z ZSG w Łęcznej odbyli 29 lutego wycieczkę do Aresztu Śledczego w Lublinie. Było to możliwe dzięki realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej, związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Zajęcia edukacyjne na terenie jednostki pokazywały uczniom realia życia więziennego z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Oprowadzający rozmawiali z młodzieżą między innymi o najważniejszych zadaniach Służby Więziennej oraz o pracy funkcjonariuszy na różnych stanowiskach. Informowali o tym, czym jest odpowiedzialność karna, jakie są konsekwencje łamania prawa i dlaczego ważne jest, by dbać o prawidłowe relacje z innymi ludźmi.

Zajęcia miały na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze wartości i zasady, którymi należy się kierować, żeby żyć w zgodzie ze sobą i z innymi, rozwijać się, stawiać sobie wyzwania, realizować wybrane cele oraz budować odpowiedzialne i bezpieczne społeczeństwo.

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania formacji Służby Więziennej: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 ustawy).

To była cenna lekcja pokazująca młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość.

Opiekunami uczniów byli: nauczycielka Ewelina Daszczyk i psycholog Marzena Szypulska.

Walentynki w ZSG

Samorząd Uczniowski zadbał o to, by w tegoroczne Walentynki każdy choć przez chwilę mógł poczuć się szczęśliwy 😀❤️

Super pomysłem była Loteria Walentynkowa, na której można było wylosować pluszaki, cukierki lub lizaki 😀

A jeśli nic się nie trafiło, zawsze można było spróbować jeszcze raz 👍