Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Na praktykach zawodowych w słonecznej Italii

Dwa upalne tygodnie w słonecznej Italii minęły bardzo szybko. W pamięci uczniów zostaną wspomnienia ciekawych wycieczek kulturowych, a także te z czasu praktyk zawodowych we włoskich firmach. Praktyki uwieńczone zostały wręczeniem każdemu z uczniów Certyfikatu UE, poświadczającym nabyte doświadczenie zawodowe.

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 15 maja, po raz trzeci w tym roku szkolnym, wyruszyli na praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców. Tym razem były to Włochy i miejscowość Cattolica. Pierwsze w tym roku szkolnym praktyki odbywały się w październiku 2021 r., do włoskiego Rimini wyruszyło wtedy 40 elektryków i mechaników. W kwietniu br. 20 elektryków i mechaników zdobywało doświadczenie zawodowe w Grecji.

Tym razem młodzież zamieszka w pięknym kurorcie Cattolica. Lokalizacja tego miejsca na wybrzeżu adriatyckim  pozwala nie tylko na pracę, ale też wyjątkowy odpoczynek. Łagodne, piaszczyste plaże ciągną się przez 40 kilometrów.

Praktyki zawodowe

Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku u różnych pracodawców: mechanicy pracowali w serwisach naprawy naczep, ciężarówek i tirów. Zapoznali się z zasadami pracy i wybranymi regulaminami wewnętrznymi zakładów pracy jak: bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska stosowanej w zakładzie. Zapoznali się z procesem technologicznym remontu napraw maszyn i urządzeń mechanicznych, a także z zasadami montażu części i podzespołów maszyn i urządzeń mechanicznych. Asystowali przy wykonywaniu przykładowych czynności, wykonywali zlecenia serwisowe, zapoznali z rynkiem części zamiennych i oprogramowaniem stosowanym przez firmę.

Elektrycy pracowali głównie w hotelach, pod okiem fachowców. Poznali strukturę organizacyjną i asortyment usług, zapoznali się z dokumentacją techniczną w zakresie instalowania, uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych. Pracowali przy instalacji i uruchamianiu aparatów i urządzeń niskiego napięcia, poznawali metody lokalizacji i sposoby usuwania drobnych usterek. Poznawali sposoby remontu urządzeń energoelektronicznych i maszyn elektrycznych.

Krótkie wycieczki i długie wyprawy

W czasie wolnym młodzież korzystała z uroków miejsca i krótkich wycieczek kulturowych m.in.: do pobliskiego San Marino, najstarszej republiki świata. Państewko to malowniczo położone jest na zboczach góry Titano. Uczniowie zwiedzili też Castello di Montegridolfo, urokliwe miasteczko należące do jednego z 63 najpiękniejszych miast Italii. Po drodze mogli zobaczyć prywatny tor motocyklowy Valentino Rossi, dziewięciokrotnego mistrza świata. Zwiedzili także słynny kurort w Rimini z jej przepiękną starówką, podziwiali liczący 2000 lat Most Augusta. Powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” miało tu swoje uzasadnienie. W imperium rzymskim powstała ogromna sieć dróg, a Most Augusta był fragmentem jednej z nich. Punkt końcowy starożytnej drogi wyznaczał Łuk Triumfalny, który też mieli okazję zobaczyć.

W winnicy Tentuta del Monsignore

Kultura picia wina we Włoszech ma tysiącletnie korzenie i jest częścią włoskiego dolce vita, symbolem narodowym i ich dumą. W pierwszym tygodniu młodzież miała okazję zobaczyć wspaniałą winnicę w San Giovanni in Marignano. Posiadłość Tentuta del Monsignore składa się z 82 hektarów winnic i 20 hektarów gajów oliwnych i od XIV w. znajduje się w rękach pochodzącej z Florencji arystokratycznej rodziny  Bacchini. Posiadłość była też letnią rezydencją prałata z tej rodziny, stąd też wywodzi się obecna nazwa winnicy i jej znak firmowy. Młodzież mogła obejrzeć potężne hale z kadziami maceracyjnymi, dowiedzieć się jak wygląda proces produkcji wina, jego przechowywania, a także zobaczyć proces butelkowania i pakowania. Przed wyjazdem można było także zakupić wybrane wina.

Cmentarz Żołnierzy Polskich w Loreto

Pozostałe wycieczki to wyprawy weekendowe: jedna do Loreto, gdzie uczniowie odwiedzili Cmentarz Żołnierzy Polskich. Pochowani tam zostali żołnierze 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. dyw. Władysława Andersa. Korpus wsławił się zdobyciem Monte Cassino w maju 1944 r. i otworzeniem Aliantom drogi na Rzym. Odegrał również główną rolę w wyzwoleniu nadadriatyckiej części Włoch – Marche i Emilia Romagna. Pierwszym etapem bitwy o Ankonę była tzw. bitwa loretańska. W wyzwolonym mieście polscy żołnierze z uratowali od pożaru, po niemieckim bombardowaniu, Bazylikę Loretańską ze Świętym Domkiem.

Czyn ten sprawił, że zyskali ogromny szacunek i wdzięczność mieszkańców miasta, otrzymali też specjalne podziękowanie od Papieża, a dla poległych Polaków niedaleko Bazyliki wytyczono specjalny teren na cmentarz. Tam młodzież zmówiła modlitwę za poległych bohaterów. Następnie zwiedziła Bazylikę w Loreto, gdzie znajduje się m.in. polska kaplica, a także cenny skarb. Król Jan Sobieski w podzięce Matce Bożej z Loreto za zdobyte zwycięstwo pod Wiedniem, jako wotum ofiarował najpiękniejszy sztandar turecki oraz namiot wielkiego wezyra Kara Mustafy. Namiot ten po okresie wojen napoleońskich został przekształcony na baldachim. Z pozostałej części tkaniny uszyto ornat i dwie dalmatyki przechowywane obecnie w zakrystii sanktuarium.

W Wenecji – najpiękniejszym mieście świata

W niedzielę młodzież zwiedziła Wenecję, do której dopłynęła po dwugodzinnym rejsie Laguną Wenecką. W samym mieście wzięła udział w konkursie z nagrodami, który polegał na wykonaniu jak największej ilości  zdjęć z podanej listy zabytków. Była to jednocześnie okazja i doping do ich zwiedzenia. Chodziło m.in. o: Plac Świętego Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, Canal Grande, Most Rialto, Targowisko Rialto, Murano, Santa Maria della Salute, Dzwonnica św. Marka, Wieża Zegarowa, Bazylika San Giorgio Maggiore, kościół Santa Maria dei Miracoli oraz Bazylikę Świętego Marka. Pobyt w tętniącej życiem Wenecji był dla nich jednym z najciekawszych wycieczkowych punktów. Italia okazała się słoneczna, a pogoda upalna z temperaturami do 29 stopni Celsjusza, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło pobyt młodzieży.

Umiejętności zawodowe

Dzięki temu, że praktyki odbywały się u zagranicznych pracodawców uczniowie mieli okazję nabyć praktyczne umiejętności zawodowe wymagane na europejskim rynku pracy, które poświadczone zostały międzynarodowym certyfikatem. Wyjazd zagraniczny pozwolił im na rozwój kompetencji kluczowych: językowych, kulturowych i społecznych. Zajęcia we Włoszech służyły m.in. pobudzeniu kreatywności i rozwoju osobistego, pozwoliły na podniesienie jakości kształcenia, a także rozszerzenie sieci partnerstw strategicznych szkoły, w tym zdobycie nowych kontaktów.

Praktyki odbywały się w ramach Projektu „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080109, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Harmonogram rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
  2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2022r. do 26 lipca 2022r.
  3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności o których mowa w art 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. do 14 lipca 2022 r. do godz.15.00
  5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 21 lipca 2022 r.
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 22 lipca 2022 r.
  7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
  8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do 29 lipca 2022 r.
  9. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.  Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 18 sierpnia 2022 r.
  10. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia z pkt. 7 do 23 września 2022 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Szczegółowy harmonogram

Praktyki zawodowe we Włoszech i wspaniały program kulturowy

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 15 maja po raz trzeci w tym roku szkolnym wyruszą na praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców. Tym razem będą to Włochy i miejscowość Cattolica.

Pierwsze w tym roku praktyki odbywały się w październiku 2021 r., do Włoch wyruszyło wtedy 40 elektryków i mechaników. W kwietniu br. 20 elektryków i mechaników zdobywało doświadczenie zawodowe w Grecji.

Tym razem młodzież zamieszka w Cattolice. Lokalizacja tego miejsca na wybrzeżu Adriatyku pozwala nie tylko na pracę, ale też wyjątkowy odpoczynek. Łagodne, piaszczyste plaże ciągną się przez 40 kilometrów.

Praktyki zawodowe będą odbywały się od poniedziałku do piątku w zależności od miejsca – w godzinach przed i popołudniowych. W czasie wolnym młodzież będzie korzystała z uroków miejsca i krótkich wycieczek. W Cattolice można zwiedzić muzeum archeologiczne, akwarium z morskimi zwierzętami m.in.:  rekinami, płaszczkami, meduzami, pingwinami. Wieczorem szczególnie malowniczo prezentuje się marina z jachtami, zaś w centrum plac z tańczącymi fontannami.

Uczniowie wezmą udział w trzech zaplanowanych wycieczkach kulturowych: do pobliskiego San Marino, małej, ale najstarszej republiki świata. Państewko to malowniczo położone jest na zboczach góry Titano. Pozostałe wycieczki to całodniowe wyprawy, odbywać się będą w weekend: jedna do uniwersyteckiej Bolonii, a druga najsłynniejszego miasta świata, do Wenecji.

Dzięki tej formie praktyk uczniowie będą mieli okazję nabyć praktyczne umiejętności zawodowe wymagane na rynku pracy, które poświadczone zostaną międzynarodowym certyfikatem. Wyjazd zagraniczny pozwoli im na rozwój kompetencji kluczowych: językowych, kulturowych i społecznych. Zajęcia we Włoszech służyć będą pobudzeniu kreatywności i rozwoju osobistego, pozwolą na podniesienie jakości kształcenia, a także rozszerzenie sieci partnerstw strategicznych szkoły, w tym zdobycie nowych kontaktów.

Praktyki odbywać się będą w ramach Projektu „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080109, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zagraniczne praktyki zawodowe!

Co zyskaliśmy dzięki projektom?