Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Gratulacje dla laureatów!

„Mistrzem Ortografii” w Szkolnym Konkursie Ortograficznym został Norbert Bzowski! Gratulacje!

Gratulujemy także wszystkim finalistom konkursu!

1 miejsce – Norbert Bzowski

2 miejsce – Julia Budka

3 miejsce – Jakub Majewski

Wszyscy finaliści zdają w tym roku maturę, mamy nadzieję, że tam także okażą się najlepsi!

Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyła dyrektor ZSG Maria Jarmuł-Snopek i nauczycielka j. polskiego Eliza Szymańska.

Niektórzy twierdzą, że język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata, pewnie coś w tym jest, bo przestrzeganie zasad ortografii wielu osobom sprawia problemy. Trzeba pamiętać jednak, że dzięki niej możemy odróżnić znaczenie takich słów jak: morze – może, Bóg – Bug – buk, chart – hart, smok – smog, tępo – tempo itp. Dylematów jest dużo, bo jak tu np. zapisać słowo oznaczające grupę wokalistów: chór, hór, chur czy hur?

Głowa może rozboleć, a jednak… brak reguł w pisowni sprawiłyby wszystkim jeszcze więcej problemów i trudności z odczytaniem, co autor miał na myśli, niż nauczenie się zasad ortograficznych. – Co by było na przykład, gdyby piszący nie przejmował się różnicą między słowami: dowieść – dowieźć? – pytają poloniści.

Opanowanie zasad ortografii (poza osobami ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w tym zakresie) świadczy również o poziomie wykształcenia. Stosowanie się do reguł ortograficznych jest również wyrazem szacunku dla czytelnika, bo nie musi on główkować o to chodzi w tekście? Jeśli zamiast rów napiszemy ruf to czy będzie to rów czy może rufa? Ciekawe, prawda?

– Ortografia polska kształtowała się przez wiele wieków  i oddaje nie tylko brzmienie wyrazów, ale też wzajemne ich powiązania czy historię. To przejaw tradycji – wyjaśniają językoznawcy.

Szkolne konkursy ortograficzne pozwalają uczniom doskonalić własne umiejętności, inspirują do dalszej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim. Mamy nadzieję, że w naszej szkole też tak będzie.

II etap Szkolnego Konkursu Ortograficznego już za nami

Do II Etapu Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” zakwalifikowało się osiem osób. Wszyscy przystąpili do kolejnych eliminacji. Teraz czekamy na wyniki!

Również i tym razem w tekście dyktanda na uczniów czekały różne językowe pułapki, wyrazy z h – ch, rz – ż, ó – u czy  zdania zawierające nazwy geograficzne np. „Już po polskim kilku kolegów stchórzyło i czmychnęło do domu, ale herosi wiedzy podjęli kolejny bój na geografii. Trzeba było opisać Żuławy Wiślane, Kotlinę Kłodzką i Pojezierze Mazurskie.”

Na koniec wszyscy uczestnicy II Etapu otrzymali breloczek z logo ZSG. Wyniki konkursu już jutro!

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców zostaną wręczone w piątek w gabinecie pani dyrektor!

Dzień Nauczyciela w ZSG

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej obchodzony był uroczyście już piątek 13 października 2023 r.

Dyrektor Maria Jarmuł-Snopek serdecznie powitała nauczycieli, uczniów oraz przybyłych gości. Swą obecnością szkolną uroczystość zaszczycił Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół I Placówek Oświatowych Dorota Makara oraz przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Nadolska.

– Wiedza, nauka i wychowanie są bardzo ważne w każdej życiowej sytuacji. Dziękuję ta to wychowanie młodego pokolenia Pani Dyrektor i całemu Gronu Pedagogicznemu – mówił Starosta. Życzył też wielu sukcesów na niwie naukowej, edukacyjnej, wychowawczej.

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła także Pani Naczelnik.

Marzena Szypulska przewodnicząca szkolnej NSZZ Solidarność odczytała list z życzeniami skierowany do pracowników szkoły przez Przewodniczącą Rady RSOiW NSZZ Solidarność Wiesławę Stec .

Dyrektor ZSG złożyła podziękowała nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie młodzieży oraz za działalność na rzecz edukacji. Szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz życzliwość okazywaną na co dzień, nagrody dyrektora otrzymali nauczyciele: ks. Paweł Kotowski, Marta Laska, Adam Matej, Łukasz Pieczyński, Marta Sochan-Maciuk oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły: Ilona Głowniak, Grzegorz Mikołajczyk, Joanna Musiej, Monika Pastuszak, Beata Szymczuk.

Dzień wcześniej podczas uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach nagrodę Starosty Łęczyńskiego otrzymały: Marzena Olędzka i Marzena Szypulska.

Szkolną uroczystość wraz z uczniami przygotowali nauczyciele: Marta Sochan-Maciuk i Łukasz Duda.

Życzenia