Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. W Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej obchodzony był uroczyście już piątek 13 października 2023 r.

Dyrektor Maria Jarmuł-Snopek serdecznie powitała nauczycieli, uczniów oraz przybyłych gości. Swą obecnością szkolną uroczystość zaszczycił Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół I Placówek Oświatowych Dorota Makara oraz przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Nadolska.

– Wiedza, nauka i wychowanie są bardzo ważne w każdej życiowej sytuacji. Dziękuję ta to wychowanie młodego pokolenia Pani Dyrektor i całemu Gronu Pedagogicznemu – mówił Starosta. Życzył też wielu sukcesów na niwie naukowej, edukacyjnej, wychowawczej.

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła także Pani Naczelnik.

Marzena Szypulska przewodnicząca szkolnej NSZZ Solidarność odczytała list z życzeniami skierowany do pracowników szkoły przez Przewodniczącą Rady RSOiW NSZZ Solidarność Wiesławę Stec .

Dyrektor ZSG złożyła podziękowała nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie młodzieży oraz za działalność na rzecz edukacji. Szczególne podziękowania skierowała w stronę grona pedagogicznego, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów w zawodzie nauczyciela.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za profesjonalną pracę wykonywaną z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz życzliwość okazywaną na co dzień, nagrody dyrektora otrzymali nauczyciele: ks. Paweł Kotowski, Marta Laska, Adam Matej, Łukasz Pieczyński, Marta Sochan-Maciuk oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły: Ilona Głowniak, Grzegorz Mikołajczyk, Joanna Musiej, Monika Pastuszak, Beata Szymczuk.

Dzień wcześniej podczas uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach nagrodę Starosty Łęczyńskiego otrzymały: Marzena Olędzka i Marzena Szypulska.

Szkolną uroczystość wraz z uczniami przygotowali nauczyciele: Marta Sochan-Maciuk i Łukasz Duda.

Życzenia