Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

22 X 2021. Szkolny etap OWT

W piątek w szkolnych eliminacjach 48. Olimpiady Wiedzy Technicznej wzięli udział uczniowie klasy elektrycznej 3e i mechanicznej 3gm. To olimpiada dla orłów, trzeba się w niej wykazać wszechstronną wiedzą techniczną. Uczniowie rozwiązywali zadania online, teraz czekają na wyniki.

Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej – informują organizatorzy.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Patronat honorowy nad OWT sprawuje: Minister Edukacji i Nauki.

W ZSG w Łęcznej OWT propagują Sylwia Osoba i Benedykt Porębski nauczyciele przedmiotów zawodowych. Czekamy na wyniki I stopnia (szkolnego), mamy nadzieję, że część uczniów zakwalifikuje się do II stopnia (okręgowego), który odbędzie się 4 stycznia 2022 r.