Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W środę 29 września 2020 r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej włączył się w Ogólnopolską Akcję Głośnego Czytania. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ZSG czytali dzieła Andrzeja Łuczeńczyka, pisarza z Ludwina. Spotkanie poprowadził poeta Rafał Kasprzyk.

Niespodzianką dla uczestników było włączenie się w akcję Pawła Orła, red. Państwowego Instytutu Wydawniczego, który napisał krótkie wprowadzenia do trzech z pięciu czytanych utworów pisarza: Więzienie, Oczarowanie, Pociągi powrotne. Dzięki red. Orłowi dwa lata temu ukazały się Dzieła zebrane Andrzeja Łuczeńczyka. Ich promocja odbyła się wówczas w Ludwinie.

Życiorys pisarza przybliżył uczestnikom akcji  – uczniom klasy 1e i 2eg, Rafał Kasprzyk. Poeta od czasu wydania przez PIW „Dzieł zebranych”, zaangażowany jest w promocję prozy Łuczeńczyka prowadząc literackie „Spotkania u Łuczeńczyka”. Niedawno wraz z córką pisarza Pauliną Łuczeńczyk i Pawłem Orłem rozpoczął prowadzenie fanpage’a Spotkania u Łuczeńczyka.

Eliza Szymańska, nauczycielka j. polskiego, mieszkanka Ludwina-Kolonii, odczytała mowa Henryka Berezy wygłoszoną w dniu pogrzebu pisarza. Opowiadanie „Więzienie” przeczytał Damian Spodar z kl. 2m, fragment opowiadania „Ciemna woda”, który otwiera „Dzieła zebrane” przeczytał Henryk Harmasz, mieszkaniec Ludwina, nauczyciel przedmiotów zawodowych górniczych, znajomy pisarza. Fragment powieści „Gwiezdny książę” przeczytał Rafał Kasprzyk, fragment opowiadania „Oczarowanie” czytał dyrektor Arkadiusz Marucha, a opowiadanie „Pociągi powrotne” przeczytała Julia Budka z kl. 2ep.

Na zakończenie spotkania Henryk Harmasz opowiedział o swojej znajomości z pisarzem. Na spotkanie przyniósł też dwie swoje książki, które wraz z dedykacją otrzymał od Andrzeja Łuczeńczyka.

Akcję czytelniczą w ZSG przygotowała Marzena Olędzka, nauczyciel bibliotekarz.

Dziękujemy Panu Rafałowi Kasprzykowi za udział w naszej akcji oraz poprowadzenie jej. Wielkie podziękowania dla Pana red. Pawła Orła za nadanie większej rangi naszemu wydarzeniu czytelniczemu.

Galeria