Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W niedzielę 13 września 2020 r. delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystości nadania rondu – położonemu przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Krasnystawską – imienia: Rondo Lubelskiego Lipca 1980.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kościele św. Marii Magdaleny, następnie uczestnicy przeszli w okolice ronda, gdzie Krzysztof Matczuk, przew. Rady Miasta odczytał uchwałę Rady Miasta nadającą rondu imię. Następnie ks. prob. Janusz Rzeźnik poświęcił rondo, a przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego: Wicestarosta Michał Pelczarski i Arkadiusz Biegaj, przew. Rady Powiatu złożyli kwiaty pod tablicą informacyjną.

W poczcie sztandarowym ZSG reprezentowali: Bawolski Paweł, Dominik Proniuk oraz Kacper Lewandowski, uczniowie kl. 3a.