Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

18 września uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Salonie Maturzystów. Po raz pierwszy w jego historii spotkania z ekspertami i przedstawicielami uczelni odbywały się online.

Młodzież zgromadzona w klasach obejrzała prezentację Lecha Gawryłowa, dyrektora OKE w Krakowie pt. Co o maturze każdy zdający wiedzieć powinien? Tajniki matury z języka polskiego przybliżyła im Teresa Bulska-Leśniak – ekspert OKE w Krakowie. Maturę z matematyki omówił Piotr Ludwikowski – ekspert OKE w Krakowie. Na zakończenie Barbara Pilch-Kasprzyk mówiła o maturze z języka angielskiego.

Każdy z uczniów mógł również zajrzeć na wirtualne stoiska uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Coventry University Wrocław, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechnika Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się e-bookiem: